Sandbox1 - Johnaii
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-127

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w betonowym ołowianym pomieszczeniu o wymiarach 2x2x2 metry. Do obiektu mają dostęp pracownicy o co najmniej trzecim (3) poziomie dostępu.

Opis: Obiekt znajduje się w drewnianej skrzyni z żelaznymi wykończeniami o wymiarach 70x50x70 (cm). Jest to korona wykonana z czarnej i niezmiernie wytrzymałej substancji nieznanego pochodzenia. Po bliższych badaniach zauważono, że ów obiekt emituje silne promieniowanie. Każda osoba stojąca w obrębie jednego (1) metra od podmiotu (podczas gdy skrzynia jest otwarta) przez co najmniej 5 minut w ciągu następnych dwóch dób umierała z powodu choroby popromiennej.

Dodatek: Skrzynia, w którym korona się znajduje wykazuje odporność na promieniowanie, oraz sporadycznie się otwiera co powoduje napromieniowanie ścian przechowalni doprowadzając do jej rozpadu. Obiekt musi być przenoszony co rocznie obecnie znajduje się w przechowalni w Strefie - ██ wykonanej z ołowiu z powodu zwiększenia częstotliwości samoistnych otwarć.

Dodatek 2: Obiekt został znaleziony w małej wsi pod Warszawą przez rodzinę rolników pod ich uprawami w 19██, którzy następnie zgłosili obiekt na milicję, dodając że ,,coś tak ciepło od niego idzie". Preparaty amnezyjne zostały zaaplikowane zarówno milicjantom, którzy otrzymali zgłoszenie jak i rodzinie. Następnie obiekt zabezpieczono i przeniesiono do Strefy █.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License