Niefotogeniczny człowiek
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-196

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-196 jest przechowywany w standardowym pomieszczeniu mieszkalnym dla humanoidów w Ośrodku 12. Obiekt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla personelu Fundacji, w związku z czym ma możliwość ograniczonego poruszania się po Ośrodku w obecności jednego [1] strażnika wyposażonego w niezabójcze środki

Opis:

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License