Kiepski żart

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-134

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze:SCP-PL-134 jest przetrzymywany w hermetycznym sześcianie z betonu o ścianie szerokości 3 [m]. Sam podmiot jest umieszczony na żelaznym piedestale. Przechowalnia SCP-PL-134 musi być czyszczona co (2) dni pod kątem czystości pomieszczenia. W przechowalni musi znajdować się co najmniej (1) gniazdko elektryczne w celu całodobowego ładowania SCP-PL-134. W pokoju muszą być zamontowane co najmniej 2 kamery ochronne ,które będą monitorowały pomieszczenie bez przerwy.

Nie wolno wykonywać żadnych czynności z udziałem SCP-PL-134 bez uprzedniego zezwolenia od
dr.██████ i O2-█.

Opis: SCP-PL-134 to para bezprzewodowych słuchawek z dousznymi głośnikami o czarnej obudowie i kablu o łącznej długości 6 [cm]. Podmiot dostosowuje się do głowy nosiciela ,nawet bez jego ingerencji. Obiekt w stanie spoczynku nie wykazuje żadnych anormalnych zachowań ,mimo tego podmiot cały czas musi być kontrolowany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License