%nn

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-140-j

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot przechowywany jest w pokoju przechowawczym w ośrodku ██ zamkniętym na kartę magnetyczną, którą posiada jedynie osoba nadzorująca projektem. W tym pomieszczeniu znajduje się lodówka marki ████, w której przechowywane są wszystkie instancje SCP-PL-140. Dostęp do podmiotu ma jedynie personel wyznaczony przez osobę nadzorującą
i tylko w ramach testów.
Po incydencie 140-KL dostępu do podmiotu nie udziela się nikomu z poziomem upoważnienia mniejszym niż 5.

Opis: SCP-PL-140 to zbiór 3 instancji tworzących spójną całość. Instancje są oznaczone kolejno jako: SCP-PL-140-1, SCP-PL-140-2 i SCP-PL-140-3.

SCP-PL-140-1 (od tego miejsca zwany butelką) to 0,7 [l], szklana, bezbarwna butelka bez nakrętki, korka, kapsla ani niczego innego czym można by ją zatkać. Na przodzie butelki nalepiona jest etykieta z napisem w języku podobnym do cyrylicy. Tłumaczenia wykazały, że zapisane słowo nie istnieje w żadnym języku używającym cyrylicy i jest prawdopodobnie przypadkowym ciągiem znaków.
Na dnie butelki również znajduje się napis, jednak każdy kto spróbuje go przeczytać zobaczy, że jest zapisany w jego ojczystym języku. Napisano:

KTO PIJE WÓDKĘ,
JEST ALKOHOLIKIEM

Butelka wypełniona jest cieczą. Ciecz ta to SCP-PL-140-2.

SCP-PL-140-2 (od tego miejsca zwany cieczą). to ciecz wypełniająca butelkę. Ma ona właściwości
podobne do tych jakie posiada wódka. Anomalne działanie rozpoczyna się w momencie odlania co najmniej 1 [µl] cieczy z butelki. Wówczas butelka sama się napełnia. Ciecz jest zdatna do picia (o ile można tak powiedzieć o alkoholu), ale w ilościach mniejszych niż 499 [ml] w ciągu całego życia osoby pijącej1. Gdy limit zostanie przekroczony, nastąpi manifestacja SCP-PL-140-3.

SCP-PL-140-3 jest humanoidem przypominającym ludzika-patyczka (stickmana) znaki szczególne, płeć oraz ubiór nie są znane, wiadomo natomiast, że widoczny jedynie dla osób, które przekroczyły limit wypitej cieczy. jest Byt jest bardzo agresywny w stosunku do osób, dla, których jest widoczny.
Po ukazaniu się tnie swoje ofiary na kawałki z niezwykłą precyzją.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License