Obraz ||| Wojny Światowej

SCP-PL-127
Identyfikator podmiotu: SCP-PL-127

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne czynności przechowawcze:

obrajpg_qwrwawr.jpg

Oryginalne Zdjęcie SCP-PL-127

SCP-PL-127 jest przechowywany w szczelnie zamkniętym
pokoju z zamontowanymi kamerami oraz bez żadnych okien.
Chroniony przez drzwi otwierane kartą poziomu czwartego
lub wyższego. Obiekt musi być przykryty przez prześcieradło.
SCP-PL-127 musi być konserwowany co najmniej co 2 tygodnie.
Podmiot musi być strzeżony przez 2 ochroniarzy wyposażonych w paralizatory typu A.
Obiekt nie może zostać zniszczony ponieważ pochłania wszystko czego dotknie.
Opis:
SCP-PL-127 to olejny obraz w ramce z około 17 wieku na płótnie z dębu. Obraz przedstawia zniszczone miasto. Prawdopodobnie Waszyngtonu. Wygląda jak bitwa pomiędzy armią Amerykańską a armią Rosyjską. Jeżeli żywy organizm wejdzie w kontakt z podmiotem zostanie wchłonięty do obrazu jako jeden z bytów widocznych na płótnie. Został wykonany przez niemieckiego artystę Jürgen'a █████ który był podejrzewany o uprawianie Nekromancji. Zmarł on w roku ████ w nieznanym miejscu.

#Incydent 1.1:
Naukowiec K. został wciągnięty do podmiotu przez „przypadek” liczba ochroniarzy bytu wzrosła do pięciu.

#Dodatek 1.1:
SCP-PL-127 został pozyskany przez armię radziecką w roku 19██. Przechwycony pod nazwą „Ein gruseliges Blid” czyli Przerażający obraz. Razem z obrazem zostały znalezione akta autora obrazu.

#Dodatek 1.2

Akta Jürgen'a █████

Imię:

Jrgen

Nazwisko:

█████

Imię matki:

[USUNIĘTO]

Imię ojca:

[USUNIĘTO]

Wiek zgonu:

83 Lata

Miejsce zamieszkania:

Berlin

Cechy charakterystyczne:

Prawe oko brązowe, a lewe niebieskie, łysy, garbaty nos, brak lewej ręki.

Log dialogowy

Prowadzący: Gen. █████ █████████

Prowadzący: Co to za obraz.

Przesłuchiwany: Obraz ||| wojny światowej.

Prowadzący: co?

Przesłuchiwany:To co poweidzałem

Prowadzący:

Przesłuchiwany: możecie mnie wypuścić?

prowadzący: nie.

Prowadzący: jak to zrobiłeś.

Przesłuchiwany: Niektórzy uważali że jestem posłańcem szatana.

Przesłuchujący: A jesteś?

Przesłuchiwany: Domyśl się.

przesłuchujący: Powtórzę pytanie Czy jesteś posłańcem szatana?

Przesłuchiwany: *szepcze coś pod nosem*

przesłuchujący: Posłuchaj, jeśli nam odpowiesz na to i parę inn-

Przesłuchiwany: Nie to ty mnie posłuchaj! Nie jestem nim. Ale znam się perfekcyjnie na sztuce nekromancji. Co mi pomogło namalować i przekląć ten obraz.

Przesłuchujący: Oto mi chodziło. Teraz…. Możesz wyjść. Zostaniesz odprowadzony do sal- *przesłuchujący dostaje wylewu*

Przesłuchiwany Haha. Ciesz się teraz. *przesłuchiwany wychodzi z sali*

Koniec Logu

#Notatka#1.1
SCP 3543 to nie jest "nie skończony kosz na śmieci". Znajdź bombę w placówce to możemy porozmawiać.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License