Koszmar
ocena: 0+x
out.php?t=1238462_escepek.png

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-206

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dotąd nie udało się opracować skutecznych czynności przechowawczych. Obiekt nie wykazuje właściwości dla ciała materialnego. Istnieją obiecujące udokumentowane, choć wciąż niewystarczające próby utrzymania Bytu w ekstremalnie silnym polu magnetycznym.

Opis: Obserwator, Koszmar lub potocznie Mara jest najpewniej niematerialnym bytem, pojawiającym się (w większości przypadków) w towarzystwie osób śniących. Przez świadków opisywany najczęściej jako "czarna postać nad łóżkiem", która w niewyjaśniony sposób znika niemal w momencie dostrzeżenia jej. Istotnym problemem w pracy laboratoryjnej nad zachowaniem tej istoty jest nieznajomość warunków koniecznych do spełnienia w celu skutecznego zwabienia jej.

Opinia niezależnej Komisji ds. Metodyki Badań: Najnowsze prace przebiegały w sposób niepoprawny, z punktu widzenia poziomu standardów obecnych badań naukowych. Oznacza to brak rzetelnych dowodów na to czy podczas prób przywołania Obserwatora w istocie tego dokonano. Istnieje duże ryzyko, iż ochotnik pełniący rolę przynęty doznał halucynacji, spowodowanych presją środowiska oraz wprowadzonych środków stymulujących układ nerwowy z grupy █████████.
Uzyskany przez czujniki obraz najprawdopodobniej przedstawia jedynie szum, a kształty rzekomo na nim widoczne mogą być wywołane zjawiskiem pareidolii, co w połączeniu z żywą, entuzjastyczną reakcją badaczy mogło spotęgować w/w efekt. Niemniej, zaleca się zachowanie obrazu graficznego z detektorów dla potrzeb poglądowych, przy jednoczesnej archiwizacji pozostałych odczytów do momentu opracowania rzetelnej metody badawczej, pozwalającej porównać prawidłowo pobrane dane z obecnie dostępnymi.

Oto zapis ostatniej próby zwabienia Obserwatora, pozostała część nagrań umieszczona jest w [USUNIĘTO]

Zagrożenia: Nie wystąpiły przypadki bezpośrednich zgonów u monitorowanych osób z przyczyny nachodzenia przez Marę. Do obserwowanych zaburzeń należą (od najczęstszego):

  1. Bóle głowy po przebudzeniu
  2. Uczucie zmęczenia
  3. Nadciśnienie tętnicze
  4. Nerwica (u osób o częstości nachodzeń >10/rok)
  5. Psychozy (u osób o częstości nachodzeń >20/rok)
  6. Depresja o przebiegu lekkim i umiarkowanym
  7. Depresja o przebiegu ciężkim, oporna lekowo
  8. Schizofrenia o przebiegu ciężkim

Doniesienia: Istnieją przesłanki by sądzić, że Obserwator jest w stanie się przemieszczać bez oporów, które stawia mu materia. Prawdopodobnie może być powiązany ze zjawiskiem "przebiegającego cienia w kącie oka". Gdyby to doniesienie zostało potwierdzone, można by wysunąć nowe założenia odnośnie zachowania tej istoty. Do tej pory nie jest wiadomym gdzie Obserwator przebywa w momencie "nakrycia" lub podczas dnia, gdyż każda z odwiedzin miała miejsce wyłącznie w nocy.

Perspektywa: W najbliższych miesiącach planowane jest wznowienie prac nad istotą Obserwatora, jednak do tej pory nie udało się znaleźć następnego ochotnika spełniającego kryteria, wymagane by przystąpić do programu. Szczególny nacisk kładziony na brak bliskiej rodziny właściwie uniemożliwia wyselekcjonowanie nowego kandydata. Do momentu zgłoszenia się odpowiedniej osoby, pozostaje bierne, niejawne monitorowanie osób na podstawie wywiadów psychologicznych oraz psychiatrycznych, prowadzone przez agentów Fundacji przebywających w konspiracji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License