Ociacjategonieplace
ocena: 0+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

SCP-PL-054


ocena: 0+x
IDENTYFIKATOR:SCP-PL-054 POZIOM 3/PL-054
KLASA PODMIOTU:Bezpieczne Tajne

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: Dark

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty SCP-PL-054 są przechowywane w pracowni Biura Technik Mrocznych na poziomie 2 Ośrodka 120. Dostęp do obiektu posiadają pracownicy Biura Technik Mrocznych oraz odpowiednio przeszkolony i wcześniej upoważniony personel.

Badania nad SCP-PL-054 prowadzi doktor Lucretia Deamonne.

Opis: SCP-PL-054 to zestaw 45 ostrzy stworzonych przez Fundację w celu przeprowadzania techniki przejmowania ciała bez zabijania duszy.

Technika zwana "Yolilistli" pierwszy raz powstała w XIV wieku na terenie Państwa Azteckiego. Służyła ona na wbijaniu noża poświęconego przez boga Mictlantecuhtli oraz oznaczonego specyficznym zestawem run przewodzących EVE w serce ofiary. Po wbiciu noża do ciała następował całkowity transfer świadomości oraz duszy. W wyniku użycia tej techniki, jej użytkownik w pełni przejmował kontrolę nad ciałem ofiary opuszczając w następstwie swoje ciało.

Ze względu na swoją prymitywność, "Yolilistli" miało liczne wady. Proces transferu był nieodwracalny, oraz dusza i świadomość oryginalnego właściciela ciała dalej była obecna. Zarejestrowano przypadki kiedy ofiara była w stanie ponownie przejąć kontrolę nad swoim ciałem.

Od 2013 roku Biuro Technik Mrocznych pracowało nad odtworzeniem, oraz usprawnieniem tejże techniki używając znalezisk archeologicznych z ekspedycji agenta Bosowskiego do ruin C-283 na dawnym terenie Państwa Azteckiego.

Dzięki wsparciu Departamentu Demonicznego udało się stworzyć SCP-PL-054, noże taktyczne służące do zaawansowanego przeprowadzania techniki "Yolilistli". Zastosowano na nich oryginalne azteckie runy, dodatkowo wzbogacone pomniejszonymi kręgami stabilizującymi opracowanymi przez doktora Twardowskiego.

Dzięki współczesnemu zrozumieniu działania taumaturgii oraz transferu duszy Biuro Technik Mrocznych było w stanie znacznie usprawnić technikę "Yolilistli". Po wbiciu SCP-PL-054 w serce, dusza oraz świadomość celu zostaje zamknięta w taumaturgicznym zapieczętowaniu rękojeści noża. W tym samym czasie następuje transfer duszy i świadomości posiadacza SCP-PL-054. Dzięki temu operator może w pełni przejąć kontrolę nad ciałem, bez ryzyka utraty go. Proces jest również odwracalny; osoba asystująca posiadaczowi SCP-PL-054 musi odwrócić działanie pomniejszonego kręgu pieczętującego w rękojeści SCP-PL-054, wtedy dusza zamknięta w obiekcie zostaje uwolniona do ciała, zaś dusza operatora zostaje zamknięta w zapieczętowaniu. Następnie należy umieścić nóż w sercu operatora SCP-PL-054 aby przywrócić duszę i świadomość operatora na prawidłowe miejsce.

Trwają badania nad uproszczeniem procesu odwracania przejęcia ciała oraz zmiany noża na formę łatwiejszą do zaaplikowania. Rozpoczęto testy na: nabojach małego kalibru, zmodyfikowanych strzałkach usypiających oraz całkowitej zmianie formy z ostrza na nakrycie głowy, które by miało być umieszczane na głowie celu. Dodatkowo trwają aktywne próby rozwinięcia techniki "Yolilistli" celem zastąpienia transfera duszy i świadomości sklonowaniem niej, jednakże eksperymenty do tej pory nie przynosiły obiecujących efektów.

Dodatek 054-1:

Logi eksperymentów:

Nadzorca eksperymentu: Dr Lucretia Deamonne

Tester: Agent Andrzej Tomski

Cel eksperymentu: Transfer duszy i świadomości agenta Andrzeja Tomskiego do ciała zmarłego 3 godziny wcześniej mieszkańca rzeczywistości Theta-Psi-40 w ramach Operacji ████ ██████.
Przebieg eksperymentu: Agent z użyciem SCP-PL-054 po odpowiednim przeszkoleniu użył obiektu na zwłokach ███ ████.

Efekt: Transfer świadomości i duszy agenta Andrzeja Tomskiego nastąpił bez żadnych komplikacji.


Nadzorca eksperymentu: Dr Lucretia Deamonne

Tester: Agent Henryk Tarka

Cel eksperymentu: Na prośbę Departamentu Demonicznego został zainicjowany eksperyment transferu duszy agenta Fundacji do ciała bytu Tartaryjskiego klasy C w celu infiltracji SCP-PL-389.

Przebieg eksperymentu: Agent z użyciem SCP-PL-054 po odpowiednim przeszkoleniu zainicjował próbę transferu do ciała bytu Tartaryjskiego. Proces nie został ukończony, gdyż byt nie posiadał duszy.

Efekt: Wymagane dalsze badania nad transferami świadomości z bytami które nie posiadają duszy.

Notatka: Problem nie polegał w tym, czy jesteśmy w stanie umieścić dusze i świadomość w pustym naczyniu jakim było ciało demona. Oczywiście, że możemy. Problem polega na tym, iż nie jesteśmy w stanie wyekstraktować świadomości demona z jego własnego ciała do rękojeści noża, gdyż w naszym rozumieniu ona nie istnieje pomimo tego, że wyraźnie jest tutaj obecna. Sugerowane wysłanie wyników badań do doktora Konstantyna Jackowskiego.


Nadzorca eksperymentu: Dr Lucretia Deamonne

Tester: Agent ██████ ██████████.

Cel eksperymentu: Na prośbę Departamentu Bezpieczeństwa został zainicjowany eksperyment transferu duszy agenta Fundacji do ciała 3-letniego owczarka niemieckiego, w ramach sprawy SCPS-████████████.

Przebieg eksperymentu: Agent z użyciem SCP-PL-054 po odpowiednim przeszkoleniu był w stanie użyć obiektu oraz techniki "Yolilistli" na owczarku niemieckim. Dusza zwierzęcia została zapieczętowana, a agent z powodzeniem przejął ciało.

Efekt: Transfer świadomości i duszy agenta ██████ ██████████ przebiegł prawidłowo i bez żadnych komplikacji. Proces został odwrócony po 5 latach.


Nadzorca eksperymentu: dr Lucretia Deamonne

Tester: członkowie MFO Alfa-5 ("Spalinowa Zębatka Powstaje").

Cel eksperymentu: Transfer duszy i świadomości operatorów MFO Alfa-5 do ciał 15 szczurów laboratoryjnych w celu wymiany cybernetycznych ciał.

Przebieg eksperymentu: Operatorzy po odpowiednim przeszkoleniu z użytkowania SCP-PL-054, oraz stosowania techniki "Yolilistli" rozpoczęli proces przenoszenia świadomości do szczurów. Eksperyment został przerwany w połowie z powodu ataku GoI-120 (Triumviraté) na Ośrodek. W wyniku przełamania zabezpieczeń przez SCP-████, SCP-████ oraz SCP-PL-███ doszło do wymieszania operatorów MFO w ciałach szczurów ze szczurami laboratoryjnymi z sąsiednich pracowni.

Efekt: Z 15 członków MFO udało się po przełamaniu zabezpieczeń dokończyć proces z 13. 2 członków MFO posiada aktualnie status zaginionych w akcji. Wiodąca teoria sugeruje, iż zostali zjedzeni przez eksperymentalne żmije, które dzięki zmodyfikowanemu runiczne układowi kostnemu były w stanie blokować kompletnie fale EVE w zasięgu do 10 metrów. Eksperyment zakończony częściowym sukcesem.


« SCP-PL-053 | SCP-PL-054 | SCP-PL-055 »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License