Ognist Pies

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-1338

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest zabezpieczony w pomieszczeniu wytrzymałym na wysoką temperature o długości 10 [m]. Obiekt znajduje się aktualnie w Ośrodku Magazynowym w [USUNIĘTO].

Pomieszczenia strzeże czterech strażników ubranych w kombinezony odporne na wysoką temerature.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License