ONI
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-5303

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze:
Z powodu, że Scp-Pl-5303 składa się z wielu Instancji, niemożliwym jest przechowywanie obiektu w którejkolwiek placówce.

Opis:
Scp-Pl-5303 to swego rodzaju kult, złożony z wielu członków nazywanych Instancjami Scp-Pl-5303.
Obejmuje on Europę, Azję, Kanadę, oraz zachodnią część USA.
Nie da się zgłosić do kultu, wszyscy bowiem nowi członkowie są wcielani doń siłą przez inne Instancje Scp-Pl-5303. Wszystkie Instancje wyglądają tak samo i najprawdopodobniej tworzą jeden umysł, są jednak w stanie działać w mniejszych grupach. Jeżeli Instancja Scp-Pl-5303 wejdzie w kontakt z jakąkolwiek żywą osobą, rozpocznie procedurę wcielenia tej osoby do Kultu. Osoba ta przechodzi transformację w nową Instancję Scp-Pl-5303.
(Z powodu że nie każdy ma ochotę wiedzieć jak wygląda proces przemiany, umieszczony on został w dodatku 5303-1 będącym zapisem z Incydentu o numerze 5303-1-A.)

Opis Instancji:
Instancja Scp-Pl-5303, jest Humanoidalną sylwetką, przyodzianą w czerwone szaty oraz z maską na twarzy z symbolem oka na środku czoła. Pomimo iż w obie części ubioru zdają się posiadać zdolności przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, badania genetyczne wykazały że są one wykonane z materii organicznej oraz że są częścią ciała Instancji. Pod szatami będącymi odpowiednikiem włosów obiektu, znajduje się nagie ciało. Jak wykazały testy przeprowadzone w kilku placówkach, wszystkie Instancje Scp-Pl-5303 są obu płciowe, oraz posiadają organy rozrodcze zarówno męskie jak i żeńskie.
Instancje nie posiadają żołądków; przełyk prowadzi prosto do żeńskiego organu rozrodczego zajmującego cały brzuch obiektu. Organ ten jest nad wyraz rozciągliwy i wytrzymały. Tuż pd pępkiem znajduje się otwór będący █████ podmiotu, połączoną bezpośrednio z żeńskim organem rozrodczym.
Instancje Scp-Pl-5303 mówią o sobie w drugiej [2] osobie liczby mnogiej, oraz jeśli są w grupie mówią jednocześnie. Z tego powodu uważa się że tworzą jeden umysł. Wyjątek stanowią pochrząkiwania, oraz ewentualne krzyki Obiektu, o ile nie mają one znaczenia słownego.
Instancje nie potrzebują snu, oraz prawdopodobnie pożywienia. To ostatnie tyczy się dojrzałych obiektów. Instancje bowiem posiadają trzy [3] stadja rozwojowe: Larwy, Poczwarki, oraz Osobniki dorosłe. Nazwy te są przyjęte ogólnie, same Instancje bowiem nie nazywają siebie nawzajem inaczej niż słowem "MY".

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License