Osmiornica
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-170.3

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt SCP170.3 może swobodnie poruszać się po placówce, oczywiście z wyjątkiem sytuacji w których naruszałby protokoły bezpieczeństwa lub ochrony. Za każdym razem gdy obiekt opuszcza placówkę musi uczestniczyć mu DR GD lub DR SD, gdyż tylko im jest posłuszny (DR GD i SD byli pierwszymi osobami których spotkał w ośrodku, od tamtego czasu łączy ich silna emocjonalna więź )

Opis:
Jest fioletową ośmiornica niewielkich rozmiarów, zazwyczaj nosi żółtą muszkę. Był również zaobserwowany zakładając Fedorę którą jest zdolny materializować w nieznany obecnie sposób.
Wykazuje pociąg do eleganckiego ubioru, co świadczy o jego wysokim poziomie.
Posiada umiejętność do zmiany koloru (niebieski), istnieje szansa, że ma to powiązania z nastrojem obiektu, jednak raport na ten temat, wciąż nie został dostarczony.

Wydaje się, że znajduje rozrywkę w zmuszaniu napotykanych ludzi do nadawania imienia, zamiast podawania swojego. Z tego powodu SCP-170.3 odpowiada na Florian,Wioluś czy tez Władca Głębin.

Jedyne co wykazuje wobec członków personelu Dr GD i Dr SD to bezwarunkowa miłość i duże przywiązanie, ciągle porusza się w ich pobliżu, stara się pomagać w ich badaniach, poprawiać nastrój, oraz w wolnych chwilach zabawą z powyższymi członkami personelu.

Podczas testów obiekt wykazuje się ponadprzeciętnymi wynikami.

Psychicznie, SCP-170.3 nie wykazuje dużych odstępstw od profilu psychologicznego normalnego człowieka. Wyznał, że zawsze bardzo interesował się kosmosem i dinozaurami co doprowadziło do późniejszej zgody na interakcje z względnie bezpiecznymi obiektami SCP. SCP-1703 szczególnie lubi spotkania z innymi świadomymi SCP, raz zdobywając się na prośbę o małe "wakacje" w celu odwiedzenia SCP-999 Prośba została w końcu zaakceptowana (po ciągłym, natrętnym poruszaniu tematu przez SCP-170.3), a spotkanie szczęśliwie przebiegło bez żadnych nieplanowanych wydarzeń

Dodatek: Odkrycie
Odnaleziony podczas rutynowych poszukiwań obiektów anomalnych w Australii. Występują powiązania z Aborygenami.[badania na ten temat wciąż w toku]

Dodatek Log Obserwacyjny

**Log Obserwacyjny 170.3. OL.1 PODSUMOWANIE**

**Podmiot** SCP170.3

**Przedmiot** SCP170.3 dostarczone materiały krawieckie. Obiekt wyraził wdzięczność.

**Notatki**  Podmiot spędził kilka następnych godzin na wyszywaniu eleganckich muszek dla 
personelu sprawującego nad nim opiekę. Po skończonej pracy wyraził satysfakcje ze swoich działań
. Poinformował opiekunów o tym, ze są to prezenty dla nich.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License