Ośrodek 111

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Euclid potencjalny keter

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis: SCP-PL-XXX jest podzielony na dwie części zewnętrzna i podziemną, część zewnętrzna jest w krzątanie dużej litery L z pięcioma wieżami i jedną bramom

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License