SCP-617

Identyfikator Podmiotu: SCP-617

Klasa Podmiotu: Thaumiel

Specjalne czynności Przechowawcze: SCP-617 jest zakwaterowany w placówce 17,
lecz większości jego "wolnego" czasu spędza w wymiarze łzowym. podmiot na chwile obecną nie wymaga nadzoru, mimo to jest za jego zgodą jego inne formy są pod standardową obserwacją. jego stare dokumenty nie muszą być zmieniane lecz wszelkie informacje o powodzie zgonu muszą być niszczone. Jego główna forma nie ma zezwolenia na wychodzenie do światu zewnętrznego, lecz dzięki temu, że podmiot chętnie współpracuje i pomaga fundacji może posiadać formę która funkcjonuje w ten sam sposób co zwyczajny cywil.

Opis: Podmiot był dawniej człowiekiem rasy kaukaskiej. Personel fundacji zwraca się do niego "Jake" czyli jego imieniem z przed utraty fizycznego ciała, jego stare dokumenty wskazuje na to, że urodził się w ████████, skąd wyemigrował do ████. Główną możliwościom podmiotu jest nieograniczony dostęp do wymiaru łzowego, tam jego prawdziwa forma uczy się o określonych rzeczach znajdujących się w naszym wymiarze lub rezyduje w swoim "mieszkaniu". Podmiot ma najprawdopodobniej potrzebę rozwijania się społecznie przez co posiada formę która przebywa w ████ gdzie oryginalnie zmarło ciało podmiotu. Główną umiejętności oprócz tej opisanej poprzednio jest możliwość tworzenia wszystkich znanych ludzkości przedmiotów niezależnie od ich konsystencji, również zaobserwowano możliwość tworzenia świadomych istot, przez co prawie był zaklasyfikowany jako Keter. jedyną różnicą od przedmiotów z naszego wymiaru jest to że wyglądają jakby były złożone z materiału w wymiarze SCP-106. Za około rok podmiot będzie teoretycznie jest zdolny odtworzyć prawie całą ludzkość w razie scenariusza końca świata przez co może zastępować SCP-2000. podmiot

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License