Pazurem Pisane

Kod do motywu:

ocena: 0+x
SCP-PL-XXX
Poziom1
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
eparch
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none
wolf-2123397_1280.jpg

Rysunek bytu wykonany przez pacjentkę A█████ D███████ w Szpitalu Psychiatrycznym w █████

Chrome-Symmetric-Tribal-Wolf.png

Rysunek bytu wykonany przez pacjenta R███████ G██████████ w Szpitalu Psychiatrycznym w ██████████

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na globalny charakter zjawiska jego przechowywanie jest niemożliwe. Obecna klasyfikacja medyczna obiektu oraz cywilne środki zaradcze powinne być utrzymane na obecnym poziomie. Należy ściśle współpracować z koncernami farmaceutycznymi takimi jak G██████ Inc, C████████████ Pharmaceuticals oraz B██████ Medicine, a także WHO i dbać o odpowiednio duże nasycenie środków amnezyjnych w podawanych ofiarom specyfikach. Informacje o manipulacji specyfikami należy dostarczyć wyłącznie najwyżej postawionym w danej instytucji członkom, a po przejściu tychże na emeryturę zaaplikować im środki amnezyjne typu B.

Opis:

SCP-PL-XXX-1 to w obowiązującym nas aktualnie ICD-10 choroba, która znajduje się pod sygnaturą ██ i dalszymi. To grupa zaburzeń psychicznych, pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnoszące się do zespołów objawów [USUNIĘTO] występujących w przebiegu chorób ████████████ (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju).

W wyniku zaklasyfikowania fenomenu jako choroby psychicznej psychiatrzy i medycy stosują szereg leków zapobiegawczych, które mają regulować poziom dopaminy, serotoniny oraz innych enzymów oraz hormonów. Leki te nie ograniczają częstotliwości manifestowania się bytu SCP-PL-XXX-2. Dodawane do tych specyfików środki amnezyjne ograniczają przedostawanie się do środowiska medycznego informacji o istnieniu bytu.

SCP-PL-XXX-2 to istota przypominająca (według opisów ofiar) "dużego wilka, większego od innych, całego z cienia". Istota ta to niematerialny, cienisty byt o wyglądzie Canis lupus, mierzący 1,5 [m] w kłębie, z czerwonymi oczami jarzącymi się z intensywnością od 100 do 450 lumenów. Istota objawia się tylko osobom, które są dotknięte SCP-PL-XXX-1. Nie jest obecnie wiadome, czy to choroba powoduje manifestację bytu, czy odwrotnie.

Istota potrafi poruszać się z prędkością do 45 [km/h] w stanie widzialnym oraz w niemożliwą do zmierzenia między dowolnymi cieniami w pobliżu chorej osoby. Ataki bytu nie powodują obrażeń fizycznych (z wyłączeniem samookaleczeń oraz samobójstw). Wywołują poczucie ustawicznego lęku oraz zmęczenia.

Informacje na temat wyglądu i istoty podmiotu pochodzą z wykonanych przez pacjentów szpitali psychiatrycznych grafik. Wszystkie grafiki łączy ten sam, niedbały, czarno-biały styl. Jedynym kolorowym akcentem są czerwone oczy bytu.

Dotknięci obecnością bytu donoszą o wokalizacjach obejmujących:

Jesteś bezużyteczny
Po co ty jeszcze żyjesz?
Zabij się, ty bezwartościowe ścierwo
Taka gruba krowa to tylko na stryczek
Do niczego się nie nadajesz
[OCENZUROWANO]

W wypadkach gdy dotknięty chorobą zaatakuje SCP-PL-XXX-2 podmiot odpowie w agresywny i stanowczy sposób. Skutki ataków w Dodatku 1.

Objawami wywołanymi przez SCP-PL-XXX-2 są:

  1. Stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, umiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne, aż do całkowitego ich zaniku (anhedonia), poczucie pustki. Czasami zmienny (labilny), drażliwy nastrój, [USUNIĘTO], płacz, który coraz trudniej kontrolować, a czasami [ZMIENIONO] niezgodna z dotychczasowym zachowaniem.
  2. Ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do [USUNIĘTO] – na przykład niemożność wstania z łóżka, wykonania najprostszych czynności higienicznych, jak ubranie się, umycie, uczesanie. Stopniowa utrata [OCENZUROWANO] Wzmożona męczliwość, przewlekłe zmęczenie z ograniczeniem codziennej aktywności.
  3. Myślenie oraz urojenia (fałszywe sądy, w których prawdziwość pacjent wierzy, pomimo daremnych prób skonfrontowania go z rzeczywistością) dotyczące poczucia winy, bycia grzesznym, karanym, [USUNIĘTO]
  4. [USUNIĘTO]
  5. Narastające poczucie utraty sensu życia, bezsens życia, poczucie beznadziejności, myśli rezygnacyjne, myśli o śmierci. Może to być pragnienie śmierci drogą naturalną, aż do myśli o popełnieniu samobójstwa. Myśli samobójcze pojawiają się często wbrew woli pacjenta, który stara się sobie z nimi radzić, ignorować je, ale z czasem staje się to coraz trudniejsze. Często wtedy pacjent „woła o pomoc”, m.in. informując o tym otaczające osoby. W skrajnych przypadkach pacjent zaczyna myśleć, w jaki konkretny sposób popełni samobójstwo (tendencje samobójcze). Ponadto [USUNIĘTO]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License