Piaskownica Dużego Wuja Tymwoj
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi znajdować się w pomieszczeniu o powierzchni 5 m² i być ustawiony tyłem do wejścia. Obiekt ma być przykryty płachtą wykonaną z plastiku o wymiarach wystarczających aby w całości przykryć obiekt.

Opis: Obiekt jest okrągłym stołkiem wykonanym z substancji przypominającej drewno. Substancja z której wykonany jest podmiot nie została jeszcze zbadana. Gdy obiekt będzie miał kontakt z substancją organiczną, zostanie ona unieruchomiona i rozpocznie się proces trawienia jej przez podmiot. Proces trawienia trwa od kilku minut do tygodnia w zależności od wielkości ciała.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License