Piaskownica Vaxursa
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-165

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-165 przechowywany jest w specjalnie stworzonym ośrodku w celu przechowywania i badania właściwości obiektu. Umieszczony jest w pomieszczeniu o wymiarach 5 [m] × 5 [m] × 5 [m] które wykonane jest z metalu nie wchłaniającego wilgoci. Z tego samego materiału wykonane są drzwi które otwierane mogą być tylko po uprzednim przeprowadzeniu procedur. i. W pomieszczeniu utrzymywana jest stała temperatura, wynosi ona 21 C.

Pomieszczenie z obiektem zawsze musi być strzeżone przez co najmniej [4] strażników poziomu minimum [4]. Cały personel sprawujący opiekę nad obiektem musi być przeszkolony pod kątem zachowań obiektu. Na wyposażeniu strażników znajdować musi się urządzenie służące do zatrzymywania ruchu obiekt w sytuacji kiedy dojdzie do uszkodzenia przechowalni. Jakikolwiek kontakt z obiektem dostępny jest dla pracowników poziomu minimum [3] po otrzymaniu zgody od Dyrektora Placówki. Jeśli dojdzie do uniepoważnionego kontaktu z obiektem należy zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską po czym zastosować preparat amnezyjny typu B i przenieść do innego projektu.

Jeśli przechowalnia ulegnie uszkodzeniu lub temperatura zmieni się o 0,2 C należy zastować procedurę 027. Cały personel należy ewakuować z placówki i nam miejsce wysłać specjalny oddział który opanuje sytuacje w placówce.

Opis: Obiekt SCP-PL-165 to gaz o masie [6,432]g z wyglądu przypominający parę wodną jednak badania nie wykazały bliższego powiązania obiektu z wodą. Dotychczasowe badania nie wykazały żeby obiekt posiadał jakiekolwiek cechy dla istoty żywej. Jeśli temperatura zwiększy lub zmniejszy o 0,2 od tej w której przebywa obiekt zwiększy on swoją objętość. W związku z incydentem w ████████ badania nad obiektem zostały odwołane.

Swoje anomalne zdolności obiekt prezentuje przy wsiąknięciu do bytu organicznego. W czasie od █ do ██ godzin obiekt powoduje niszczenie się nasiąkniętej ofiary i powoduje █████. Sam obiekt po czasie █ minut wyparowuje z ofiary razem z ████ powiekszając swoją objętość. Jeśli do czasu █ godzin nie zostanie udzielona pomoc to ofiara umiera z powodu wyniszczenia wszystkich tkanek.

Obiekt bez problemu rozprzestrzenia się w przestrzeni stanowiąc zagrożenie dla każdego bytu organicznego w pobliżu ██ m. Badanie przeprowadzone przez Doktora ████████ wykazało że obiekt nie zmienia stanu skupienia co znacząco utrudnia jego przechowywanie.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License