Sandbox użytkownika Winkelried

[[tabview]]
[[tab Płyty Chodnikowe]]

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX
Klasa podmiotu: Euclid
Specjalne Czynności Przechowawcze:Wszystkie 52 instancje ułożone w dwa stosy muszą być przechowywane w standardowym pomieszczeniu magazynowym w Przechowywalni Obiektów Bezpiecznych nr. 23. Oba stosy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 10 cm. W każdym stosie poszczególne instancje muszą być oddzielone od siebie płatem metalu o wymiarach przynajmniej równym wymiarom instancji oraz o grubości co najmniej 5 cm.

Dostęp do pomieszczenia mogą uzyskać jedynie pracownicy o poziomie upoważnienia 2 lub wyższym. Poszczególne instancje wolno układać obok siebie jedynie w ramach eksperymentów zatwierdzanych przez przynajmniej jednego członka rady O5.

Opis: SCP-PL-XXX to 52 płyty chodnikowe wykonane z szarego betonu. Posiadają one wyraźne ślady zużycia. Płyty mają w przybliżeniu kształt kwadratu o boku 50 cm. Grubość pojedynczej płyty wynosi 7 cm. Każda z nich z boku ma wytłoczoną nazwę firmy ██████ oraz rok produkcji 200█. Analiza chemiczna składu betonu wykorzystanego do produkcji płyt wykazała, że oprócz standardowych składników jak woda, żwir, piasek, został wykorzystany w śladowych ilościach także [USUNIĘTO]. Wykryte zostało pole elektromagnetyczne, emitowane przez instancje w różnym stopniu natężenia zależnie od stanu w jakim się w danej chwili znajdują.

Gdy płyty zostają ułożone na równej płaszczyźnie jedna tuż obok drugiej, siła pola elektromagnetycznego wzrasta ██ razy. Pojawia się także promieniowanie █, które samo w sobie nie jest groźne dla istot żywych.

Gdy jakikolwiek przedmiot lub istota żywa w jakikolwiek sposób dotknie przerwy między płytami, zostaje spłaszczona i wciągnięta między płyty. Testy wykazały, że wciągnięte obiekty nie znikają, a przenoszą się zapewne do innego wymiaru określanego jako SCP-PL-XXX-1. Wciągnięte obiekty czasami wracają po nieregularnym czasie wahającym się od 5 minut do 2 tygodni z średnią 6 godzin. Obiekty nie wracają jednak tam skąd przybyły. Są odnajdywane w nietypowych miejscach, zawsze jednak blisko miejsca, gdzie na godzien przebywały. Zdarzyło się nawet, że jeden pracownik klasy D wylądował w [USUNIĘTO] Czas w wymiarze płynie widocznie inaczej, gdyż testerzy, których nie było przez np. godzinę, zeznawali że spędzili tam kilka dni.

Wymiar SCP-PL-XXX-1 przypomina wysypisko rozmaitych małych i dużych przedmiotów. Próby eksploracji w celu wyznaczenia rozmiarów kończyły się dotarciem po 5 kilometrach do miejsca, gdzie nagle kończyła się powierzchnia, a następowała bezkresna czerń, w której [ZREDAGOWANO]. Z kolei próba wyznaczenia granicy wymiaru wzwyż kończyła się napotkaniem pustki przez urządzenia na wysokości 1 km.

Kilku eksploratorów zgłosiło, że widziało istoty nazwane SCP-XXX-2. Istoty te posiadają humanoidalne sylwetki, ale wydają się być złożone z śrub, monet, kawałków drutu, █████ oraz ████████.
[[/tab]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License