"Porno jest spoko"
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-4362

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt ma być trzymany w pudełku, w przechowywalnii

Opis: Podmiot to płyta CD, z napisem "Porno jest spoko" po pustej stronie.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License