Potwór z lodu (by Milczeq)
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-057

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest w średniej wielkości pomieszczeniu o wymiarach 8m x 8m x 3m.Podmiot musi być obserwowany przez 24 godz. na dobę poprzez kuloodporną szybę przez co najmniej dwóch pracowników ochrony.W przechowalni ma panować temperatura poniżej -10°C.Szyba w klatce bytu powinna być ogrzewana całodobowo do temperatury pokojowej.

Opis: SCP-057 to obiekt kształtem przypominający postać humanoida niskich rozmiarów mierzącego 1,45m,podmiot wykonany jest w całości z zamrożonej, niezidentyfkowanej cieczy o barwie ███████████.Byt jest wrogo nastawiony do wszelkich organizmów żywych w tym do: Ludzi,zwierząt czy roślin.Obiekt atakuje dotykając ofiarę między oczy swoją prawą niby ręką ,powodując natychmiastowe zamrożenie ofiary do temperatury -75°C i do natychmiastowego zgonu ofiary.Jeżeli ktoś zdoła wyrządzić jakąkolwiek krzywdę podmiotowi, Obiekt wpadnie w szał emocjonalny oraz będzie za wszelką cenę dążył do zabicia wszystkich organizmów w promieniu ok. █km.nawet w przypadku kiedy ofiara będzie oddalona od podmiotu,obiekt zacznie wystrzeliwać w kierunku swojego celu sople lodu o długości sięgającej ok 38cm,ponad to owe sople wydobywają się z czegoś przypominającego paszcze z zębami.

Dodatek: Incydent [057-A] z 26.07.████r.

W dniu 26.07.████r. doszło do przełamania zabezpieczeń przez SCP-057.Podmiotowi udało się wyjść jedynie z jego własnej przechowalni, po czym został on schwytany i ponownie zabezpieczony przez zespół ds. odzyskiwania anomali Sigma-4, Straty w ludziach: 13 os. Ranni: 9 Poszkodowanych

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License