Poxypl
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-159

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:
Obiekt przechowywany jest w odpornym na wysoką temperaturę pomieszczeniu o wymiarach 3m x 3m x 3m
Od czasu incydentu 159-1A pracownicy ochrony powinni co godzinę skontrolować monitoring umieszczony w przechowalni w celu zapobiegania incydentom. Wokół obiektu powinna panować temperatura 14°C w dzień oraz 11°C w nocy.

Opis: SCP-PL-159 jest niemieckim, stalowym hełmem model m35 z okresu II wojny światowej.
Obiekt jest mocno skorodowany oraz posiada kilka przestrzelin.
Znaleziony został dnia ██.██.19██ roku na strychu w jednym z domów w miejscowości Warzenko, po tym jak domowników nękały niewyjaśnione odgłosy oraz niepokojąco wysoka temperatura w pokoju dziecka na drugim piętrze. Sąsiedzi donosili o zjawach idących w kierunku domu, w którym znajdował się obiekt. Wszystkim świadkom został zaaplikowany środek amnezyjny klasy A. Badania na personelu klasy D z użyciem SCP-PL-159 wykazały, iż po założeniu hełmu u testera pojawiają się halucynacje oraz zmiana osobowości. Jeżeli w czasie 10 minut(Patrz incydent 159-3B) od założenia hełm nie zostanie zdjęty, na ciele ofiary pojawią się poparzenia oraz widoczne objawy rozkładu. Osoba, która poddała się działaniu obiektu stanie się agresywna oraz będzie próbować atakować wszelkie istoty żywe w pobliżu. Po czasie dłuższym niż godzina, tester całkowicie się rozkłada i zmienia w SCP-PL-159-2.
Odnotowano, iż w temperaturze powyżej 22°C hełm gwałtownie zaczyna się nagrzewać, oraz materializują się przy nim zjawy(SCP-PL-159-2), prawdopodobnie jego wcześniejsze ofiary.

SCP-PL-159-2
Obiekt jest zjawą pojawiającą się obok SCP-PL-159, jeżeli wokół panuje temperatura powyżej 22°C

Dodatek:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License