Praca 1

Nr. SCP: null- podróżnik

Klasa podmiotu: thaumiel

Specjalne czynności przechowawcze:
ze względu na właściwości teleportacyjne obiektu niemożliwe jest zabezpieczenie otoczenia przed nim samym. W chwili obecnej obiekt jak sam twierdzi" nie jest w stanie kontrolować wszystkich swoich możliwości".dostęp do niego mogą mieć tylko osoby do których sam się odezwał w innym wypadku patrz załącznik null 001. Po zlokalizowaniu podmiotu niezwłocznie zawiadomić dr Bright'a lub inną jednostkę z którą podmiot kontaktował się już wcześniej.

Opis: SCP null to humanoidalna postać o typowo męskich rysach twarzy i ciała zmiennych zależnie od osoby oglądającej. Często widywany w czarnej pelerynie przypominającej fakturą
niezbyt szorstki papier. W nielicznych przypadkach gdy udało się zobaczyć inną część ciała niż głowa lub dłonie obiekt wykazywał oznaki niezadowolenia i zawstydzenia. Wysoce prawdopodobny jest fakt iż SCP null potrafi zmieniać rzeczywistość i zasady fizyki wokół siebie( patrz załącznik null 002). Po wielu rozmowach z personelem klasy dowolnej wyciągnięto wnioski iż SCP null uwielbia ten wymiar i został tu zesłany przez bliżej nieokreśloną górę. SCP null twierdzi iż potrafi zniszczyć lub naprawić każde SCP do którego otrzyma zgłoszenie (patrz załącznik null 001). Wielokrotnie potwierdzono właściwości destrukcyjne SCP null na obiektach anomalnych wszelkiego typu(patrz incydent 003).

Informacje dodatkowe:
SCP null posiada jak twierdzi "Spis anomalii" w którym to zawarte są szczegółowe informacje na temat każdej anomalii w promieniu ~10 km od zeszytu. Wszelkie SCP, także te nieśmiertelne lub niezniszczalne, w promieniu 200m od podmiotu wykazują niepokój.
Po incydencie null 003 udowodniono iż wszelkie próby zapoznania osobowości SCP null zakończyły się śmiercią lub opętaniem personelu dowolnej klasy.

Załącznik null 001

Załącznik null 002
Incydent null 001
W dniu 00.00.2000 zgłoszono policji w miejscowości zagadka napad na miejscowy sklepik z niezidentyfikowaną bronią. Napastnika opisano jako "niezidentyfikowany mężczyzna, z bronią, tylko w czarnej pelerynie" (bronią tą okazała się być kartka papieru z notatnika na której to narysowano granat). Po 20 minutach od zdarzenia agenci fundacji w placówce nr xx zaczęli zgłaszać nienormalne aktywności obiektów znajdujących się najbliżej wejścia. Po około 5 minutach w drzwiach pojawił się SCP null cały ubrudzony w jak się okazało czekoladzie. Po zapytaniu przez dr xxxxx stworzona została wokół jej czarna strefa z której nie dobiegały żadne odgłosy po ok 15 sekundach strefa zniknęła odsłaniając zamienione w węgiel ciało dr xxxxx. Gdy zobaczył dr Bright'a (jednego z niewielu ludzi mogących się poruszać) przywitał się z nim i zapytał go co to za wymiar i czemu został tu wysłany. Dr Bright wyraźnie nie myśląc odpowiedział na pytania głosem zniekształconym. Po płynięciu 10 minut nieprzerwanej ciszy obiekt odpowiedział aby zaprowadzić go do jego pokoju. Po zaprowadzeniu przez dr Bright'a do pustego pomieszczenia nr 000 obiekt poprosił aby testy i pytania zostawić do jutra a jego samego nie pytać bez wcześniejszego jego odezwu. Następnego dnia o godzinie 8.00 do celi obiektu weszło 5 osób personelu klasy d oraz 2 klasy c. W pokoju znajdowały się meble o harakterze typowo wojskowym. Po pewnej chwili obiekt powiedział że zebrani mogą mówić. Po zadaniu pytań typu "kim jest?" oraz "jaki jest jego cel?" obiekt zaczął odpowiadać po kolei na każde z nich. Na pytanie "ktoś ty?" odpowiedział "Jam jest nikt. Pochodzę z nikąd i tam zmierzam. Przybyłem tu aby odpocząć przed dalszą wędrówką. Nazywajcie mnie… null i proszę o uprzedzanie przed kolejnymi odwiedzinami. Proszę także o czasomierz gdyż nie wiem jak mierzycie czas. Moją ostatnią prośbą jest to aby nie dokładać mi pracy w postaci pilnowania waszych jak to nazywacie "anomalii" czyli żeby w promieniu 420 jednostek od tego pokoju nie znajdowały się żadne anomalie." Pomimo iż w placówce znajdowały się kamery zostały one zniszczone w momencie wejścia obiektu do budynku przez co sfilmowanie jego osoby stało się niemożliwe. Inne urządzenia nagrywające nieznajdujące się w zakresie 200 m od obiektu nie zostały zniszczone natomiast każde urządzenie nagrywające wniesione do sali w której przebywa obiekt zostaje natychmiastowo wyłączone.
Incydent null 002
Po 10 dniach od incydentu null 001 obiekt zniknął zostawiając w pokoju kartkę papieru formatu A5 z notatką "Dziękuję za nocleg. Za 100 dni waszego czasu powrócę. Proszę aby moje rzeczy zostały nienaruszone". Po upływie wspomnianego okresu obiekty w placówce nr 1 zaczęły, tak jak poprzednio, wykazywać oznaki zaniepokojenia. Po 5 minutach obiekt pojawił się w drzwiach i sytuacja została opanowana.
Incydent null 003
Co musi zawierać zgłoszenie po ustaleniach z SCP null:

  • nazwę właściwą podmiotu (nie numer identyfikacyjny)
  • szczegółowy opis usterki

Po wykonaniu napraw osoba odpowiedzialna za dany podmiot otrzyma szczegółową informację co i w jaki sposób zostało naprawione. Należy pamiętać że ceną za naprawy wykonywane przez podmiot są przedmioty o wartości równej wycenie wykonanej przed przystąpieniem do prac.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License