Prace Agenta W
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Poziom zagrożenia: Niebieski

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XXX musi znajdować się wewnątrz próżniowego pojemnika wykonanego ze stali. W owym pojemniku, zainstalowane są pochłaniacz wilgoci oraz aparatura monitorująca zmiany wilgotności wewnątrz. Pojemnik przechowywany jest w sektorze magazynowym Ośrodka 10.

Co 3 tygodnie, zalecane są procedury związane z przeglądem stanu przechowalni. Pojemnik przechowawczy należy wymienić natychmiast, gdy stwierdzona zostanie nieszczelność czy nastąpi znaczny wzrost wilgotności wewnątrz. Trwałość pojemnika oceniania jest na 6-9 lat.

Dostęp do podmiotu udziela się pracownikow z 2. lub wyższym poziomem upoważnienia.

Podczas testów na obiekcie należy zaobserwować SCP-PL-XXX-1.

Opis: SCP-PL-XXX jest płytą gramofonową typu Long-Play. Jednak w przeciwieństwie do innych płyt tego typu, obiekt nie posiada żadnego zapisu rowkowego. Etykieta płyty również nie posiada żadnych informacji. Nie stwierdzono żadnych żadnych anomalii fizycznych.

SCP-PL-XXX normalnie jest nieaktywny. Jednak podmiot ma zdolność do "przyciągania" osób, które bezpośrednio patrzą się na obiekt. Po jej dotarciu ujawni się druga z kolei anomalia SCP-PL-XXX; Podmiot jednorazowo przez 10[sekund] będzie emitował w kierunku najbliższej osoby wiązkę nieznanego dotąd promieniowania, nazwanego ██████████. Każdy kto zostanie wystawiony na ██████████, uświadomi sobie że przy użyciu SCP-PL-XXX "mogą słuchać wielu utworów muzycznych". Następnie, osoby wystawione będą starały "użycia zgodnie z przeznaczeniem"; Wypowiedzą tytuł swego ulubionego utworu bądź imię i nazwisko wykonawcy tego utworu.

Po ww. czynności, SCP-PL-XXX natychmiastowo zniknie. Po upływie x1 minut podmiot pojawi się w tym samym miejscu. Jednak na powierzchni obiektu zauważalny będzie zapis rowkowy. Ów zapis jest po prostu nagranym utworem, który został uprzednio wytypowany. Podczas odtwarzania nagrania nie zarejestrowano żadnych dodatkowych anomalii.

Jednak po zakończeniu odtwarzania cały zapis zostanie całkowicie wyczyszczony, co sprawia że SCP-PL-XXX wraca do swego poprzedniego, "nieaktywnego" stanu. Mimo tego podmiot może zostać ponownie aktywowany przez inne osoby.

W czasie od 5-9[h] każdy poprzedni użytkownik podmiotu stanie się obiektem manifestacji SCP-PL-XXX-1. W każdym przypadku SCP-PL-XXX-1 to niemateriale byty o różnej aparycji. Jedynym zaobserwowanym zachowaniem instancji jest ciągłe obserwowanie wyżej wymienionych osób. Obserwacje są jednorazowe, a ich czas trwania to 3-47[minut].

SCP-PL-XXX-1 najwyraźniej posiadas zdolność do zmiany swej aparycji; Podmiot przybierze wygląd wykonawcy, którego piosenka została wcześniej wybrana przez ostatniego użytkownika płyty.
Uwzględniany jest wygląd ogólny, kształt i proporcje ciała, długość i kolor włosów a także ubranie i obucie.
Zaobserwowano także względne "postarzenie" aparycji bytu. (Patrz log eksperymentów PL-XXX).

Pozyskanie

Podmiot został przypadkowo odnaleziony przez Agenta ████████████ w roku 1975. W momencie pozyskania Obiekt zapakowany był w papierową kopertę. Treść, która znajduje się na kopercie;

PO PROSTU WSZYSTKO CO ISTNIEJE NA ZIEMII!

Nie wiem jak to opisać.. To coś co jest wewnątrz tej koperty to SUPER PŁYTA! Zobaczysz dlaczego!
Możesz słuchać wszystkiego czego twoja dusza zapragnie! No nie pytaj się i bierz tą SUPER PŁYTĘ!

A jak to działa?! Nieważne! Nie będziesz się pytał bo to jest po prostu wszystko co istnieje na ziemii!
Jak tego używać?! Po prostu powiedz co chcesz słuchać i voila! SUPER PŁYTA zniknie na chwilę! Ale nie martw się! Po paru minutach się po prostu pojawi! Jak się pojawi to co? Włóż SUPER PŁYTĘ na gramofon i słuchaj muzyki!

Addendum

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License