Prevoditelj
ocena: 0+x

*Identyfikator podmiotu:** SCP-PL-119 "Prevoditelj"

Klasa podmiotu: Keter (zmienione 19.04.2003) Euclid (zmienione 28.06.2006) Bezpieczne…? Wymaga dalszych eksperymentów

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi być przechowywany w szklanym pudle, o wymiarach 30x30x10cm. Pokój w którym owo pudło się znajduje może mieć losowe wymiary, ale musi mieć bezpośredni dostęp do słońca. Pokój musi być chroniony przez przynajmniej jeden batalion Mobilnych Sił Operacyjnych. (patrz: incydent 119-1)

Opis: "Prevoditelj" to znaleziony w Chorwacji, w okolicach ████, przez ███████ krążek przypominający żeton do Pokera, wielkości owego. Obiekt w zależno

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License