Pracownia Zeregererurdra
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-145

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Na wejściu 10 do SCP-PL-145 został wybudowany polowy ośrodek 74. Reszta z wejść jest pilnowana przez siły CBSP, czyli kolejno wejścia od 1 do 9. Jeśli zostanie zaobserwowana ucieczka SCP-PL-145-1 bądź SCP-PL-145-2 obiekt powinien zostać poddany natychmiastowej terminacji.

Obiekt SCP-PL-145-1-10 jest aktualnie badany w Ośrodku 47 przez doktora Adama Sosnę w celu wyszukania ewentualnych dodatkowych anomalii. Instancje SCP-PL-145-2-1 i SCP-PL-145-1-2 są przechowywane i badane przez CBSP, aktualnie znajdują się w laboratorium badawczym w Warszawie.

Do środka SCP-PL-145 co miesiąc jest wysyłany oddział badawczy złożony z trzech członków personelu Fundacyjnego i dwóch członków personelu CBSP. Celem oddziału jest zbadanie dokładnego rozmiaru SCP-PL-145 i rozwoju cywilizacji SCP-PL-145-1 oraz szukanie dodatkowych wyjść. Na wskutek tragicznej "Ekspedycji 3" aktualnie są tam wysyłane łaziki i drony Fundacji bądź CBSP.

Opis: SCP-PL-145 jest jaskinią znajdującą się pod województwem podlaskim. Dokładna wielkość jaskini została dotąd nie zbadana. Wielkość jest szacowana na około 15 000 km². Odkryto aktualnie 10 wejść do jaskini. Wewnątrz SCP-PL-145 zaobserwowano obecność roślin z okresów geologicznych od permu do czwartorzędu, jak również życie uznawanych za wymarłe gatunki zwierząt i nienazwany gatunek inteligentnych istot człowiekowatych. Zwierzęta zaczęto oznaczać jako SCP-PL-145-1, natomiast istoty człowiekowate jako SCP-PL-145-2. Dodatkowo zauważono że większość roślin w SCP-PL-145 zaczęły wykazywać właściwości fluorescencyjne oświetlając praktycznie całą jaskinię.

SCP-PL-145 został odkryty dnia 19.03.2017 przez agentów Centralnego Biura do Spraw Paranormalnych i wstępnie zabezpieczony. Dwa tygodnie po odkryciu Fundacja nawiązała współpracę z CBSP w celu jak najlepszego zabezpieczenia obiektu.

SCP-PL-145-2 wykształcił wzrok widzący doskonale w ciemnościach, stopy obiektu są bardziej chwytne od ludzkich a ręce dłuższe. Wyróżniają się dwie rasy SCP-PL-145-2, rasa jaskrawa, żyjąca na wschodzie jaskini i ciemna, na zachodzie jaskini. Różnią się ubarwieniem skóry. Rasa jaskrawa przybiera jaskrawo zielone kolory skóry aby móc się kamuflować wśród roślinności, natomiast rasa ciemna przyjmuje kolory czarne aby móc się kamuflować w ciemności. Nie zauważono agresji między tymi obydwoma rasami. Obiekty wykazują wysoką inteligencję. U rasy jaskrawej zaobserwowano próby hodowli Raphus cucullatus i Archaeopteryx jak i również budowę prostych domów na wysokiej roślinności. Rasa ciemna prowadzi wędrowny tryb życia, oparty jednak na polowaniach.

Anomalie zaobserwowane u zwierząt występujących w SCP-PL-145 obejmują zielone, niebieskie, pomarańczowe bądź różowe fluorescencyjne bąble na ciele. Zauważono że występują one zarówno u drapieżników jak i roślinożerców, miejsce pojawienia się bąbla jest całkowicie losowe. Raczej nie anomalna za to jest zmiana koloru łusek i futra u niektórych gatunków. Przykładowo Mammuthus primigenius przystosowując się do roślinności w jaskini zmienił kolor futra niebiesko zielony. Zmiany anomalne zaobserwowano u Ankylosaurus których ogony stały się jadowite. Smilodon zmienił ubarwienie futra, u samic na róż a u samców na pomarańcz, w celu upodobnienia się do otoczenia, dodatkowo posiadają kły jadowe. Po porównaniu materiału genetycznego jednego z Mammuthus primigenius z materiałem uzyskanym z jednego ze znalezionych na Syberii zamrożonych osobników, nie znaleziono praktycznie żadnych powiązań. Zwierzęta z SCP-PL-145 posiadają całkowicie zmienione DNA, które nie jest podobne do DNA żadnej znanej nauce istoty. Roślinność w SCP-PL-145 nie zawiera w sobie chlorofilu, nadal Fundacja nie zna przyczyny dlaczego rośliny są zarówno zielone, oraz posiadają właściwości fluorescencyjne.

Dodatek 145-1:

Logi ekspedycji:

Dodatek 145-2:O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License