Przemo
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX
Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w standardowej celi przechowawczej dla humanoidów na terenie ośrodka ██. W pomieszczeniu w którym przechowywany jest podmiot wszystkie powierzchnie pokryte są plamoodporną farbą. Wnoszenie do pomieszczenia w którym przebywa podmiot długopisów jest dozwolone jedynie za pisemną zgodą Dr. Przesmyk bądź przynajmniej jednego członka rady 05.
Oznakowane w jakikolwiek sposób przedmioty należy trzymać w odległości nie mniejszej niż 150m od obiektu. Oznakowanie na wyposażeniu potrzebnym do przechowywania bądź badania obiektu powinno zostać usunięte. Surowo wzbrania się odbierania podmiotowi przedmiotów przez niego podpisanych. Instancje podpisane przez podmiot należy natychmiast zlikwidować.

Opis: SCP-PL-XXX to czterdziestoletni mężczyzna słowiańskiego pochodzenia, identyfikujący się jako "Przemek". Obiekt ubrany jest w żółtą dziurawą koszulę, oraz postrzępione spodnie nieokreślonego producenta. Zarówno spodnie jak i koszula zostały podpisane przez podmiot przy użyciu czarnego tuszu. Właściwości anomalne obiektu objawiają się możliwością manipulacji zachowaniem ludzi przez niego podpisanych. Podmiot składa podpisy jedynie długopisami, i nie wykazuje zainteresowania piórami, bądź ołówkami.
Obiekt został przejęty przez Fundację po zostaniu zatrzymanym przez służby porządkowe w mieście Płocku. Zachowanie obiektu dzieli się na trzy stany:

  • Pasywny - Podmiot wchodzi w stan pasywny, kiedy w jego polu widzenia nie znajduje się żaden długopis, bądź oznaczony przedmiot. Będzie wykonywał nieprzerwane próby zdobycia długopisu, lecz jeśli żaden długopis nie znajduje się w jego polu widzenia nie będą wykraczały one poza prośby skierowane do otaczających go osób o użyczenie długopisu.
  • Agresywny - Kiedy w polu widzenia obiektu znajdzie się długopis, natychmiast podejmie próbę przechwycenia go. W tym stanie obiekt okazuje nadludzką siłę, będąc w stanie wywrzeć nacisk wynoszący nawet ok. 2.3 tony. W razie utraty długopisu z pola widzenia podmiot przechodzi w stan pasywny.
  • Poszukujący - Kiedy obiekt posiądzie długopis przechodzi w stan poszukiwania. W tym stanie obiekt będzie usiłował znaleźć najbliższą istotę. W trakcie poszukiwań będzie także podpisywał niektóre napotkane przedmioty. Sposób w jaki podmiot decyduje który przedmiot podpisze jest nieznany.
  • Polujący - Kiedy w stanie poszukiwania obiekt napotka człowieka wchodzi w stan polowania. W tym stanie podmiot będzie usiłował złożyć podpis na napotkanej osobie. Nie okazuje wtedy siły obecnej przy stanie agresywnym. W razie podpisania człowieka przechodzi z powrotem w stan poszukiwania, a w razie utraty bezpośredniego kontaktu z długopisem przechodzi w stan agresywny.

Instancje podpisane przez podmiot natychmiast będą usiłowały zdekapitować wszystko co uznają za człowieka. Po skutecznym zdekapitowaniu instancja zacznie szukać miejsca w którym schowa głowę ofiary. W trakcie chowania najczęściej wybieranymi miejscami są gęste rośliny. Po schowaniu głowy instancja rozpocznie proces polowania od nowa. Osoby podpisane przez podmiot będą powtarzać ten cykl nieprzerwanie, aż do swojej śmierci.
Obiekt odmawia udzielenia odpowiedzi w przesłuchaniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License