rzaba sandbox

Uprzedzam że w tytule jak i w moim nicku celowo jest błąd ortograficzny >.<


SCP-PL-XXX - Elegancka żaba

UWAGA!
Raport, ze względu na naturę obiektu może być niepełny i/lub zawierać niedokładne informacje.
Wszelkie pytania dotyczące obiektu należy kierować do dr. ███████.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na naturę obiektu nie jest możliwe jego przechowanie. Na obecny moment nie jest wymagane wdrażanie jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa. W przypadku nieprzewidzianego zachowania obiektu (tj. nie opisanego w raporcie) należy bezzwłocznie skontaktować się z dr. ███████.

Opis: SCP-PL-XXX to najprawdopodobniej męski przedstawiciel gatunku Pelophylax kl. esculentus (żaba wodna) o bliżej nieopisanych rozmiarach. SCP-PL-XXX posiada odnóża tylne zbudowane w sposób który pozwala mu na poruszanie się używając jedynie nich. Jego aparycja, poza naturalnymi walorami gatunku zawsze obejmuje czarny kapelusz stylizowany na czasy epoki wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, marynarkę tego samego koloru oraz złoty monokl noszony na prawym oku.

Obiekt nieustannie przemieszcza się ulicami miasteczka ████████ w Polsce. Nie zauważono jakichkolwiek kryteriów poruszania się obiektu poza faktem, że nigdy nie wychodzi poza obszar w promieniu 3km od budynku ratusza miasta.

Jeśli jakakolwiek osoba zauważy SCP-PL-XXX, zawsze zwróci na niego uwagę i w geście uznania pochyli w jego kierunku głowę. Obiekt, nie zatrzymując się odwzajemni gest i powróci do przemieszczania się. Osoba wystawiona na działanie obiektu zapamięta głównie jego ubiór i zawsze będzie określać go mianem "eleganckiego". Jeśli spotkanie z SCP-PL-XXX zostanie celowo sprowokowane, osoba nigdy nie zmieni swojego zachowania wobec obiektu, zapominając o intencjach. Badania terenowe wykazały że obiekt może być obserwowany jedynie przez jedną osobę naraz.

Incydent XXX-Alfa: [USUNIĘTO] w wyniku czego ██ osób popełniło samobójstwo, a ███ zostało przymusowo skierowanych pod całodobową opiekę psychologiczną.

Po incydencie XXX-Alfa obejmuję całkowitą pieczę nad obiektem w zastępstwie [USUNIĘTO] dr. ███████. Przy tym dokonuje całkowitej rewizji raportu zgodnie z aktualnymi informacjami na temat obiektu.
Dr. ████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License