Sanbox Gailet
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-197

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-PL-197 będące zabezpieczone przez fundację muszą być trzymane w pomieszczeniu o temperaturze nie wyższej niż -30°C. Pokój ten musi być stale pilnowany przez co najmniej jednego strażnika. Dostęp do przechowalni obiektu mają tylko pracownicy poziomu 4, lub wyższego.

Instancje SCP-PL-197-D muszą być z kolei zaniesione do przechowalni dla SCP-PL-197 i tam zneutralizowane zaraz po odkryciu.

SCP-PL-197-B, oraz SCP-PL-197-C są niewykrywalne, więc nie można zastosować na nich specjalnych czynności przechowawczych.

Opis: SCP-PL-197 jest to gatunek pasożytów koloru czerwonego. Średni rozmiar podmiotu wynosi ok. dwudziestu mikrometrów (μm). Obiekty tracą możliwość poruszania się, kiedy temperatura spadnie poniżej -30°C. Gatunek ten występuje na całym świecie.

Obiekty te mogą przenosić się na każdy gatunek owada, bądź pajęczaka, jednak najczęściej przenoszą się na Musca Domestica, czyli muchy domowe. Zwierzę przenoszące SCP-PL-197 (nazywane dalej SCP-PL-197-B) zacznie szukać najbliższego człowieka i prowokować go, aby ten go zabił.

Kiedy do tego dojdzie, pasożyt wniknie do mózgu tej osoby (nazywanej dalej SCP-PL-197-C).
SCP-PL-197 znacznie zwiększy płodność SCP-PL-197-C, oraz wywoła w nim mocną potrzebę odbycia stosunku seksualnego.

Dziecko osoby zarażonej obiektem (nazywane dalej SCP-PL-197-D) będzie ukazywać nietypowe zachowanie dopiero między szesnastym, a czterdziestym rokiem życia. Zacznie ono nagle mordować wszystkich ludzi dookoła, a następnie popełni samobójstwo. Po śmierci SCP-PL-197-D wyjdzie z niego od dwóch, do czternastu instancji SCP-PL-197. Na ilość powstałych tak instancji wpływa temperatura (im wyższa, tym więcej), oraz liczba zabitych przez
SCP-PL-197-D ludzi.

Polska filia fundacji posiada na chwilę obecną sto osiemdziesiąt trzy instancje SCP-PL-197, z kolei łączna liczba bezpiecznych podmiotów na świecie wynosi ok.tysiąca. Niemożliwe jest potwierdzenie, że wszystkie istniejące instancje są zabezpieczone, dlatego obiekt należy do klasy Euclid.

Do pierwszej znanej manifestacji SCP-PL-197 doszło 13.06.19██ r. w placówce nr.██ znajdującej się w Szczecinie, kiedy to D-12749 uciekł z celi i zaczął atakować strażników przechowalni podmiotu SCP-PL-███. D-12749 został natychmiastowo zneutralizowany. Jednemu ze strażników dziewięć miesięcy później urodził się syn, który został pracownikiem fundacji w wieku dwudziestu lat. Siedem lat później syn strażnika zaczął także agresywnie się zachowywać. Fundacja zaleciła jego obserwację. W ten sposób doszło do odkrycia SCP-PL-197. Natychmiastowo rozpoczęto badania nad podmiotem, aby określić jak on dokładnie działa, oraz jakie czynności przechowawcze stosować. Następnie odkryto, iż podmiot występuje na całej ziemi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License