Sanbox Gailet
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-197

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-PL-197 będące zabezpieczone przez fundację muszą być trzymane w pomieszczeniu o temperaturze nie wyższej niż -30°C. Pokój ten musi być stale pilnowany przez co najmniej jednego strażnika. Dostęp do przechowalni obiektu mają tylko pracownicy poziomu 4, lub wyższego.

Instancje SCP-PL-197-D muszą być z kolei zaniesione do przechowalni dla SCP-PL-197 i tam zneutralizowane zaraz po odkryciu.

SCP-PL-197-B, oraz SCP-PL-197-C są niewykrywalne, więc nie można zastosować na nich specjalnych czynności przechowawczych.

Opis: SCP-PL-197 jest to gatunek pasożytów koloru czerwonego. Średni rozmiar podmiotu wynosi ok. dwudziestu mikrometrów (μm). Obiekty tracą możliwość poruszania się, kiedy temperatura spadnie poniżej -30°C. Gatunek ten występuje na całym świecie.

Obiekty te mogą przenosić się na każdy gatunek owada, bądź pajęczaka, jednak najczęściej przenoszą się na Musca Domestica, czyli muchy domowe. Zwierzę przenoszące SCP-PL-197 (nazywane dalej SCP-PL-197-B) zacznie szukać najbliższego człowieka i prowokować go, aby ten go zabił.

Kiedy do tego dojdzie, pasożyt wniknie do mózgu tej osoby (nazywanej dalej SCP-PL-197-C).
SCP-PL-197 znacznie zwiększy płodność SCP-PL-197-C, oraz wywoła w nim mocną potrzebę odbycia stosunku seksualnego.

Dziecko osoby zarażonej obiektem (nazywane dalej SCP-PL-197-D) będzie ukazywać nietypowe zachowanie dopiero między szesnastym, a czterdziestym rokiem życia. Zacznie ono nagle mordować wszystkich ludzi dookoła, a następnie popełni samobójstwo. Po śmierci SCP-PL-197-D wyjdzie z niego od dwóch, do czternastu instancji SCP-PL-197. Na ilość powstałych tak instancji wpływa temperatura (im wyższa, tym więcej), oraz liczba zabitych przez
SCP-PL-197-D ludzi.

Polska filia fundacji posiada na chwilę obecną sto osiemdziesiąt trzy instancje SCP-PL-197, z kolei łączna liczba bezpiecznych podmiotów na świecie wynosi ok.tysiąca. Niemożliwe jest potwierdzenie, że wszystkie istniejące instancje są zabezpieczone, dlatego obiekt należy do klasy Euclid.

Do pierwszej znanej manifestacji SCP-PL-197 doszło 13.06.19██ r. w placówce nr.██ znajdującej się w Szczecinie, kiedy to D-12749 uciekł z celi i zaczął atakować strażników przechowalni podmiotu SCP-PL-███. D-12749 został natychmiastowo zneutralizowany. Jednemu ze strażników dziewięć miesięcy później urodził się syn, który został pracownikiem fundacji w wieku dwudziestu lat. Siedem lat później syn strażnika zaczął także agresywnie się zachowywać. Fundacja zaleciła jego obserwację. W ten sposób doszło do odkrycia SCP-PL-197. Natychmiastowo rozpoczęto badania nad podmiotem, aby określić jak on dokładnie działa, oraz jakie czynności przechowawcze stosować. Następnie odkryto, iż podmiot występuje na całej ziemi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License