Miraż

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-2841

Klasa Podmiotu : Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: / zostaną dodane podczas kolejnej edycji /

Opis: SCP-PL-2841 jest przedmiotem przypominającym starą szafę. Składa się ono z dwóch szafek. dolnej, wysokiej na 0,5 [m] i szerokiej na 1,5 [m] drewnianej szafki, wykonanej z drewna bukowego, znajdującej się u podstawy SCP-PL-2841, osadzonej na czterech gumowych stópkach w kształcie koła o średnicy 1.5 [cm] umiejscowionych na rogach dolnej powierzchni szafki, oraz węższej , o szerokości 0,5 [m] oraz wysokości ponad 2 [m] górnej szafki.
W dolej szafce znajduje się klapka wykonana z aluminium w kolorze czarnym. Otwiera się ona samoczynnie tylko podczas aktywacji SCP-PL-2841. Po za tym w dolnej części brak jakichkolwiek innych otworów czy klapek. W górnej części SCP-PL-2841 znajduje się wolna przestrzeń zakryta szybą o nieznanej grubości i wytrzymałości. obok szyby, po prawej stronie znajduje się mała dziurka przypominająca wylot na pieniądze w automatach z napojami. Na szczycie górnej szafki znajduje się rzeźba wykonana w tym samym drewnie co całe SCP-PL-2841 przedstawiająca głowę rozwścieczonego psa, ozdobioną wykończeniami imitującymi złoto.

Anomalne zdolności SCP-PL-2841 przejawiają się tylko w momencie jego aktywacji, która nastąpi kiedy w pobliżu nie mniej niż 2 [m2] znajdzie się człowiek. Będziemy go teraz określać mianem "Ofiary". Po upływie zaledwie paru sekund od wejścia w obszar, oczy rzeźby psa zaczną świecić na czerwono. Oznajmi to aktywację SCP-PL-2841. Ofiara podatna na działanie SCP-PL-2841, za wcześniej wspomnianą szybą, zobaczy coś czego aktualnie bardzo pożąda (Są to najczęściej największe pragnienia życiowe ofiar , rzeczy które stracili i bardzo chcieli by odzyskać, lub obiekty uzależnień). W przypadkach testów przeprowadzonych przez fundację na przedstawicielach personelu klasy D były to kolejno :

  1. Karta kredytowa
  2. Paczka wyrobów tytoniowych
  3. Widok niedawno zmarłej bliskiej osoby
  4. Kluczyki do samochodu (nieznanej marki)

Po ujrzeniu przedmiotu za szybą, ofiara zacznie z każdą chwilą coraz bardziej pożądać tego przedmiotu. Z czasem z otworu po lewej stronie szyby wysunie się kartka z losowym zadaniem, oraz numerem jeden. Wszystko napisane na pożółkłym papierze napisane czarnym atramentem.

Treść pierwszego zadania, pozostaje niezmienna za każdym razem, napisane jest tam polecenie o odcięciu sobie lewego ucha i prawego palca wskazującego za pomocą stalowej piły, znajdującej się w dolnej części SCP-PL-2841 po otwarciu klapki. Jest to warunek otrzymania przedmiotu znajdującego się za szybą. Żaden z jak dotąd czterech testerów, wykonał zadanie pozostając w ciągłym transie, i chęci pozyskania przedmiotu. Próby zatrzymania Ofiar od samo okaleczania się ofiar jest bezowocne. Po wykonaniu zadania pierwszego zadania, z otworu wysunie się druga identyczna kartka, tym razem z numeracją dwa. Treścią zadania drugiego jest pozbawienie się dowolnego oka za pomocą łyżki, która pojawiła się za klapką. Każdy tester posłusznie wykonał zadanie, pozbawiając się zawsze lewego oka, z jeszcze większą chęcią pozyskania przedmiotu za szybą. Ostatnim jak dotąd zadaniem trzecim, jest pozbawienie siebie całej ręki lub nogi, za pomocą siekiery, znajdującej się za klapką. Wszyscy czterej testerzy ponieśli śmierć podczas wykonywania tego zadania, na skutek agonii spowodowanej bólem oraz straceniem zbyt dużej ilości krwi. Po śmierci ofiary, przedmiot widoczny za szybą przestanie być widoczny, a oczy rzeźby psa przestaną się świecić. Po czym z otworu wysunie się kartka o treści :

Było warto? Goniąc za materialnymi dobrami, oddalamy się od zbawienia przez pana.

Po czym faza aktywna SCP-PL-2841 dobiegnie końca, i nie załączy się dopóki kolejna ofiara jej nie aktywuje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License