Sandbox 0990LOKING0990
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-288

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-288 jest zabezpieczone w ośrodku numer 28. Obiekt znajduje się w metalowej komorze o wymiarach 10 [m]x10 [m]. Komora musi być zanurzona w wodzie o temperaturze nie wyższej niż -100`C. Obiekt musi być stale chroniony przez 3 strażników specjalnie wyszkolonych do pracy w wysokiej temperaturze. Każda próba uszkodzenia przechowalni przez co rozumie się próbę jej otwarcia jej karana terminacją.

Opis: Scp-288 to ognista kobieta o korzeniach azjatyckich w wieku około 28 lat.Została odkryta na jednej z ████████ wysp w 01.06.20██ przez oddział numer ██. Jej skóra wydziela wysoką temperatura ok. 100`C. Każda próba testów lub badania zakończyła się niepowodzeniem ponieważ nawet w pełnym ognioodpornym uzbrojeniu temperatura panująca przy obiekcie roztopiła strój razem z badającym. Obiekt nie wykazuje żadnych anomalnych reakcji poza wytwarzaniem wysokiej temperatury.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License