Sandbox Dr Platnicki
ocena: 0+x

[[tabview]]
[[]]
Identyfikator podmiotu: SCP-PL-057

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-057 przechowywany jest na terenie Ośrodka Prowizorycznego numer 73 w hangarze trzecim. W hangarze powinna być utrzymywana temperatura pokojowa. Wszelkie wejścia do budynku oraz luki w konstrukcji powinny zostać zalane betonem wzmocnionym przed pręty zbrojeniowe(ta procedura nie dotyczy głównego wejścia do budynku). Na czas trwania prac, do ekipy budowlanej należy przydzielić dodatkowy oddział Mobilnych Formacji Operacyjnych wyposażonych w miotacze ognia M2. Personel przydzielony do podmiotu powinien stale ubrany być w maski przeciwgazowe oraz kombinezony odporne na substancje żrące. W przypadku wzmożonej aktywności anomalnej obiektu należy wykonać rytuał Sigillum 6 aby zapobiec pojawieniu się jego instancji. Do wykonywania rytuału Sigillium 6 przydzielonych ma zostać czterech członków personelu klasy D oraz jeden funkcjonariusz Mobilnych Formacji Operacyjnych do nadzorowania rytuału. W przypadku pojawienia się instancji obiektu, Mobilna Formacja Operacyjna 97 "Wyburzający" powinna zostać do niego przydzielona. Do sieci tunelów łączących ze sobą budynki Ośrodka Prowizorycznego numer 73 powinny zostać patrole Mobilnych Formacji Operacyjnych w celu wypalania obiektu z tuneli.

Opis: W stanie pasywnym, SCP-PL-057, to grzyb rasy boletus edulis. Obecnie podmiotu zajmuje całą powierzchnię hangaru trzeciego w Ośrodku Prowizorycznym numer 73(1100 m²). Obiekt wykazuje drastyczny wzrost w przypadku kontaktu kinetycznego z roztworem wodnym. Byt wydaje się być rozumny. Przez nitki grzybni z nie znanego źródła przechodzą co jakiś czas impulsy elektryczne. Z obiektu wystają nieznanego pochodzenia, trzy metrowe stalowe iglice. Zmieniają one nieznanym sposobem miejsce. Wnioskuje się że jest to próba samoobrony obiektu, gdyż iglice pojawiają się zwykle w miejscu aktywności organizmów żywych. Wydzielają one także z siebie substancję żrącą. Jej właściwości w dużej mierze pokrywają się z właściwościami wodorotlenku sodu. Substancja nie oddziałuje na podmiot. Po częstej zmianie umiejscowienia iglic, następuje pojawienie się jednej z siedmiu instancji bytu. Instancję obiektu są marmurowymi rzeźbami, z których stylu nie da się jednoznacznie wyczytać z którego okresu pochodzą. Są to:
Identyfikator Wygląd Właściwości
SCP-PL-057-A Rzeźba przedstawia wysokiego mężczyznę o słowiańskich rysach, ubranego w długi prochowiec. Mężczyzna trzyma łopatę. Instancja jako jedyna przejawia możliwości komunikacji werbalnej. Gdy w odległości dwudziestu metrów od niej znajduje się człowiek o wierze rzymskokatolickiej, byt obraca się w jego stronę. Jeżeli człowiek ten znajduje się na obszarze działania anomalii trzydzieści minut, byt dematerializuje się, następnie pojawiając się w odległości metra od ww. osoby. W przeciągu następnych dwudziestu czterech godzin osoba ta zostanie zamordowana a instancja zniknie.
SCP-PL-057-B Rzeźba przedstawia mężczyznę w podeszłym wieku o typowo słowiańskich rysach, trzymającego włócznię o zdobieniach z piór. Gdy w odległości trzydziestu metrów od niej pojawi się człowiek o wierze judaistycznej, byt obraca się do niego tyłem. Jeżeli człowiek ten znajduje się w obszarze działania anomalii godzinę, byt dematerializuje się, pojawiając się obok osoby związanej genetycznie z ww. osobą. W przeciągu następnej godziny taka osoba umrze w wypadku.
SCP-PL-057-C Rzeźba przedstawia wysoką kobietę o typowo słowiańskich rysach, trzymającą otwartą księgę. Efekt anomalny instancji następuje, gdy w odległości 60 metrów od niej znajduje się osoba o wierze muzułmańskiej. Wtedy to, osoba taka, zaczyna stopniowo tracić pamięć. W badaniach wykazano, że osoby po takim procesie żyją statystycznie dłużej.

Dodatek 57-1:
SCP-PL-057 został pozyskany dnia ██/██/████, na podjeździe do Ośrodka Przechowawczego numer 33. Kamery monitoringu zarejestrowały niską postać w granatowej kurtce, która upuszcza obiekt do kałuży.

Funkcjonariusze ochrony pracujący przy monitoringu spytani o ten incydent, odpowiedzieli jakoby znajdowali się wtedy poza pomieszczeniem monitoringu. Obiekt nie wykazywał wtedy wszystkich właściwości anomalnych, z tego powodu został zaklasyfikowany jako przedmiot anomalny numer #0049. Przechowanie obiektu bez jego dokładnego zbadania było bardzo kontrowersyjnym wyborem. Stał za nim doktor Śliwkowski, ówczesny koordynator badań nad obiektami anomalnymi. Jak wykazało przesłuchanie doktora, był on prawdopodobnie szpiegiem sił działającym przeciw Fundacji. Po incydencie 57-a, podczas którego doszło do wycieku wody z pękniętej rury, a obiekt który rozrósł się do obecnego stanu został przeklasyfikowany na SCP-PL-057. Z przesłuchania doktora Śliwkowskiego wynikło, że prawdopodobnie miał on związek z organizacją znaną jako "Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego". W mieszkaniu doktora znaleziono list o treści:

Zaproszenie
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić naszego wiernego pracownika Juliana Śliwkowskiego na dożynki grzybiarzy anomalnych, które odbędą się dnia 24 kwietnia 20[ZREDAGOWANO] roku w warszawskiej restauracji [USUNIĘTO]. Prosimy o zjawienie się w stroju uroczystym. Przewidziane są drobne upominki dla osób które przyniosą na przyjęcie kosz grzybów. Posiłek rozpoczniemy o godzinie 14:30, a właściwe przyjęcie zacznie się o 17:00. Mamy nadzieję że się pan pojawi.
Dowódzctwo Polskiego Związku Grzybiarstwa Anomalnego

Miejsce spotkania zostało zabezpieczone przez oddziały Mobilnych Formacji Operacyjnych które urządziły zasadzkę. Gościom podano preparaty amnezyjne klasy B a personel restauracji został przesłuchany. Nie udało się zdobyć żadnych znaczących dla sprawy danych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License