Sandbox [KarmazynowyLukas]
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-140

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest w małym, sześciennym pokoju o rozmiarach 3 x 3 x 3 [m] zbudowanego z 3cm blachy stopu cynowo-fosforowego (CuSn10P). Dostęp do obiektu posiada personel o poziomie zezwolenia 3 lub wyższym.

Opis: SCP-PL-140 jest to skała księżycowa znaleziona w trakcie przeprowadzania złożonego skanu na powierzchni księżyca przy użyciu satelity fundacji (XFAD-141) pod miejsce do budowy "Pierwszego Kosmicznego Ośrodka Fundacji (PKOF) ". Obiekt został przechwycony przez obecny tam zespół "DI" przy asyście "DFO". Obiekt został wysłany na ziemie za pomocą Podajnika "SA-PE" oraz przechwycony przez mobilny zespół FO. SCP-PL-140 jest to kosmiczna skała ważąca 27.34kg w której środku znajduje się [UTAJNIONO]. Meteoryt ma stożkowaty kształt o precyzyjnych wymiarach: wysokość 20.21cm, szerokość 22.53 cm i długość 42.53 cm. Obiekt zdaje się odbierać słowa mówione w jego stronę, analizować je pod względem emocji oraz emitować nieznany rodzaj fal (więcej w dodatku nr.1). Obiekt wydziela fale tylko w przypadku odebrania emocji.


Dodatek nr. 1:

Fale, nazwane falami &, zostały zbadane w niewielkim stopniu. Jedną z podstawowych informacji jest zdolność fal do wyrządzania zmiany na poziomie genetycznym u człowieka.
Razem z większą ilością fal &, występuje fala uderzeniowa. Po doświadczeniu nr. 12 udowodniono izolowanie fal & przez blachę ze stopu cynowo-fosforowego.

Tabela osób podjętych promieniowaniem &:

Identyfikator Status Skutki oddziaływania
D-2353 Nie żyje Brak
D-5346 Nie żyje Brak
Agent ████ Nie żyje Brak
Dr. █████ Nie żyje Liczne mutacje, zmiana osobowości, agresja, zlikwidowano
Asystent Lukas ██████ Żyje Liczne mutacje*, zdegradowano do klasy D

*Możliwość regeneracji tkanek po wykonaniu uszkodzeń mechanicznych. Magazynuje on nadmiar energii oraz jeżeli potrzebne to wykorzystuje ją do odnowienia tkanek. W zależności od rodzaju uszkodzeń regeneracja trwa od 5min do 10h. Po całym procesie wymaga on odpoczynku lub hospitalizacji. Został on zdegradowany do klasy D w celu przeprowadzenia dalszych badań.


Raport z doświadczenia nr. 2.1

Biorący udział: Agent ████,Dr. █████, Asystent Lukas ██████,D-5346

Cel: Określenie poziomu "fal &" w przypadku oddziaływania poszczególnych emocji

Opis: D-5346 został wprowadzony na przód od windy. Windę wezwano po czym ukazał się SCP-PL-140. D-5346 dostał rozkaz opowiadania obiektowi krótkich wcześniej nauczonych historii. Wykryto lekko podnoszący się poziom fal. Gdy D-5346 zaczął opowiadać historie na temat "Śmierci jego dziadka" fale podniosły się do bardzo wysokiego poziomu. Obiekt wyemitował wysoki poziom fal & połączonych z falą uderzeniową. Fala uderzeniowa zbiła "pancerną" szybę. Zginęły 3 osoby na 4 biorące w badaniu (tabela wyżej).

Wynik: Doświadczenie zostało uznane za nieudane lecz "przydatne".


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License