Sandbox korespond2

Raporty SCP.
Opowieści.
Pomysły.
Tłumaczenia.

1.Kalkulator[NIE ZROBIONE] 01.04.2017-01.05.2017-Przerwa-26.05.2017-??.06.2017
2.Jakiś Nowy SKIP korzystając jednego ze zdjęć[NIE ZROBIONE] ??.05.2017-??.??.2017

[[/tab]]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License