Sandbox mankans
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-554
Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wokół SCP-554 powinna być utrzymana 100 metrowa strefa zamknięta zawierająca ostrzeżenia o ryzyku śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym. Zespół rotacyjny złożony z 3 agentów terenowych ma zostać przydzielony do zadania mającego na celu zapobiec wystawieniu społeczeństwa na działanie obiektu. Osoba obecnie sklasyfikowana jako SCP-554-2 ma być przetrzymywana w podstawowej celi w sektorze-25. W przypadku wystawienia osób trzecich lub personelu Fundacji na działanie SCP-554 należy zastosować następujące procedury:

  • 174-Macadamia: Gdy pojedyncza osoba obserwowała SCP-554-1. Należy natychmiast nawiązać łączność z sektorem 25, aby potwierdzić, że osoba wcześniej desygnowana jako SCP-554-2 uległa wydarzeniu 554-Bojumo. Obserwujący osobnik ma zostać oznaczony jako SCP-554-2 i przeniesiony do Sektora-25. Tam zostanie poddany izolacji, a ewentualnym naocznym świadkom należy zaaplikować preparaty amnezyjne.
  • 889-Almond: Gdy wiele osób obserwowało SCP-554-1 w krótkim czasie. W przypadkach gdy ktokolwiek przeżyje, należy przesłuchać tą osobę w celu ustalenia tożsamości pozostałych, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie konieczne będzie usunięcie SCP-554-1 i identyfikacja zwłok. Podczas niej należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego narażenia na działanie podmiotu podczas jego odzyskiwania. Zwłok usunięte z SCP-554 należy przekazać do Sektora-25.
  • 333-Hickory: W przypadku, gdy agenci Fundacji byli wystawieni na działanie SCP-554-1 w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Bezpieczeństwo nieskażonego personelu jest najwyższym priorytetem; w przypadku, gdy wcześniej narażona osoba nie została zidentyfikowana, narażony agent ponosi wyłączną odpowiedzialność za identyfikację SCP-554-1. Skażony personel ma zostać oznaczony jako SCP-554-2 i przekazany do sektora-25; Powinni oni być objęci całodobowym nadzorem przez co najmniej dwóch agentów w celu opóźnienia zdarzenia 554-Boojum. Należy poinformować najbliższych krewnych, że u SCP-554-2 została zdiagnozowana poważna choroba zakaźna w zaawansowanym stadium rozwoju. Łącze wideo lub w skrajnych przypadkach osobisty kontak rodziny z SCP-554-2 ma być autoryzowane według uznania zarządu sektora;przy czym należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony tajemnicy sektora-25.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License