Sandbox miki8522
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-142

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: (opis protokołu bezpieczeństwa)

Opis: Na podmiot SCP-PL-142 składają się dwie instancje: SCP-PL-142-01, oraz SCP-PL-142-02.

SCP-PL-142-01 przypomina globus fizyczny o wysokości 48cm i średnicy kuli 320mm, podmiot zbudowany jest ze szkła, z którego wykonano kulę, oraz nieznanego metalu o niebieskawym zabarwieniu, budującego ramę i podstawę. Metal z którego składa się obudowa obiektu jest wysoce twardy(HBW 500), oraz odporny na duże temperatury(temperatura topnienia 4096°C), chroni on wrażliwe instrumenty znajdujące się wewnątrz ramy i podstawy takie jak źródło zasilania, czy panel edycji.
Urządzenie zasilające ulokowane jest u podstawy artefaktu, do tej pory nie poznano sposobu jego działania, jednak przypuszcza się, iż działa ono na zasadzie silnika napędzanego anihilacją.

Anomalną właściwością obiektu jest zdolność do dowolnej modyfikacji planety przedstawionej na SCP-PL-142-01, za pomocą dotykowej kuli, lub panelu edycji umieszczonego wewnątrz ramy, wysuwającego się po naduszeniu przycisku. Panel edycji umożliwia dokonywanie zmian ogólnych takich jak średnia temperatura, czy poziom wód, natomiast kula pozwala na zmiany tektoniczne(tworzenie gór, oceanów itp.). Możliwa jest również zmiana położenia planety poprzez opcję panelu edycji.

SCP-PL-142-02 to opisywana wcześniej planeta Kepler-22b, jej lokalizacja jest oddalona o 600 lat świetlnych od Układu Słonecznego, w gwiazdozbiorze Łabędzia. Obiekt krąży w ekosferze swojej gwiazdy, po orbicie o promieniu o 15% mniejszym, niż Ziemia i obiega ją w okresie 290 ziemskich dni. Średnica planety jest 2,4 razy większa od średnicy Ziemi, a jej przybliżone nachylenie osi obrotu wynosi 20,04°. Podmiot nie posiada własnego satelity, a doba na jego powierzchni trwa 21 godzin.

Kepler-22b jest planetą ziemiopodobną, 62% jego powierzchni zajmują morza i oceany, pozostały procent stanowią 3 kontynenty: Ziemia Różana-na północnym biegunie planety, Nowy Wolin 6 448km na południowy zachód od Ziemi Różanej, oraz najmłodszy kontynent Heberia 9 845 km na wschód od Ziemi Różanej i Nowego Wolina. Obiekt był w przeszłości bardzo aktywny sejsmicznie, o czym mogą świadczyć liczne pasma górskie, oraz archipelagi, których najwięcej znajduje się w okolicach Heberii.

Załączniki:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License