Galeria dziwnych idei
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-885

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na natury podmiotów nie można ich przechować, natomiast z powodu SCP-885 wprowadzono normy konstrukcji schodów.

Opis podmiotu: Manifestacje obiektów mogą następować wyłącznie jeśli strefa manifestacji nie jest oświetlona falami elektromagnetycznymi w zakresie od 80 nm do 1200 nm i schody liczą powyżej 30 stopni. Manifestacje następują między piętnastym stopniem od dołu i piętnastym stopniem od góry. Stopnie muszą zawierać się w wymiarach (wys. szer. dług.) od 1x2x1 do 3x7x9 (proporcje). Powierzchnie 3-krotnie większe od średniej powierzchni stopnia w strefie manifestacji nie są uznawane za stopnie. SCP-885-1 ma postać cegły o wymiarach 30 cm x 50 cm x 15 cm z lekko startą ścianą górną. Nieznany jest kolor instancji (więcej w dodatku SCP-885-1-1). SCP-885-2 Przyjmuje postać ekstremalnie silnego wiatru (2.753 km/s) wiejącego w pętli, z godnie z ruchem wskazówek zegara, albo anormalnie nie zmieniającego ruchu powietrza dookoła. Obie instancje mają na celu zepchnięcie ofiary ze schodów, w prawie 100% przypadków dochodzi to do skutku. Osoby które przetrwały, bądź były w zasięgu ok. 5 m od instancji wykazują niechęć do wchodzenia po schodach, nie zrobią tego nawet w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia (np. zalewanie dołu schodów kwasem, wodą, rtęcią itp., szczegóły w dodatku 885-0-1), jest to zaliczane do efektu memetycznego. Dostrzeżono różnice w warunkach manifestacji obiektu; informacje zawarto w dodatku 885-0-2.


Dodatek 885-1-1:
Seria 20 testów w warunkach sprzyjających manifestacji (31 stopni, szerokość 130,7 cm, głębokość 20 cm wysokość 20,1 cm - wartości średnie) wynik testów 1-14, 16-18 zakończyło się natychmiastową śmiercią testera przez spadnięcie ze schodów i uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Tester 15 przeżył, i wykazał lęk przed schodami wstępnie powiązany z traumą, później rozpoznany jako efekt memetyczny. Postanowiono go przydzielić do innego testu. Tester 19 podtrzymywany był przy życiu przez 27 godzin 16 minut, 1 minutę po przebudzeniu dostrzegł schodek prowadzący do wyjścia z sali obserwacji co poskutkowało natychmiastową histerią prowadzącą do przypadkowego zerwania przez testera przewodów podtrzymywania życia. Tester 20 po upadku wstał wykazując objawy lekkiej amnezji (zawołał "Gdzie jestem!?"), lecz po spojrzeniu na schody natychmiast wbiegł na dziesiąty stopień i upozorował śmierć przez upadek. Działania testera uznano za ciągłą manifestację obiektu, nazwano ten przypadek "rozpaczą niepamięci", później odnoszone jako RN

Notatka badawcza
Na przyszłość zaleca się podpięcie umysłu do rąk i ust przed ustalaniem skali testów. 200 testerów! Taki ilości są na przyszłość niedopuszczalne, macie jedną osobę z efektem memetycznym i jeszcze nic nie wiemy o SCP-885-2! Niniejszym odwołuję dr. Fisher ze stanowiska nadzorcy badań nad SCP-885 i powołuję na nie Mgr. Gruzowskiego tym samym awansując go z poziomu pracownika klasy D i nadając mu 1. stopień upoważnienia. Na pewno ma więcej empatii do klasy D.
O5-██████████████

Seria 180 testów w tych samych warunkach: 36 śmierci przez RN, 143 śmierci natychmiastowe, 1 śmierć przez uduszenie (zaplątanie w ubraniu)
1 test z użyciem lampy świecącej w zakresie 40nm-50nm i kamery rejestrującej ten sam zakres, na tej samej klatce schodowej. Efekt: poznanie kształtu, wymiarów i materiału budujących SCP-885-1
Dodatek 885-0-1
Pojedynczy żywy tester (T-885-1-15) umieszczony na spodzie schodów. Jest potwierdzony jako osoba nieumiejąca pływać. Po zalaniu dolnego piętra kolejno: wodą , rtęcią i kwasem Tester 885-1-15 okazał anormalne umiejętności pływackie, ale nie odporność na w. w. substancje. Po teście popełnił samobójstwo przez hiperwentylację.
Dodatek 885-0-2
Użyto specjalnego detektora ruchu mas powietrza AerovisionSCP. Dziesięciu testerów przeprowadzono przez schody testowe w pełnym świetle, a potem pięciu z nich kazano chodzić po lewej połowie schodów po ciemku, a drugiej po prawej połowie schodów po ciemku. W przypadku pierwszej grupy po 30, 266, 493, 305, 408 przejściach zawiał wiatr w kształcie pierścienia, który wprawił w ruch powietrze dookoła, w przypadku drugiej grupy po 50, 147, 169, 338, 563 przejściach zawiał wiatr nie oddziałujący na powietrze dookoła. Testy zakończono.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-758

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Niniejszy dokument powinien być przechowywany w tym samym pomieszczeniu co generator i panel sterowania klimatyzacją przypisane do przechowalni obiektu zapisan w 3 aktualnie dominujących światowo językach , lokalnym języku urzędowym i w razie potrzeby dwóch lokalnych gwarach (aktualnie Angielski, Hiszpański, Mandaryński i Polski). SCP-PL-758-1 należy przechowywać w dowolnej temperaturze, w przypadku temperatur z zakresu 0°C (32°F/237.15°K/491.67°Rankine'a/0°Reamur'a) do 100°C (212°F/337.15°K/671.67°Rankine'a/80°Reamur'a) należy zadbać o stałość temperatur. Przechowalnia powinna być wykonana z materiału o wytrzymałości co najmniej równej stopu stali z tytanem (2:3) o grubości 30 cm (w wypadku budowy wielomateriałowej najsłabszy materiał należy umieścić wewnątrz przechowalni) ponieważ są w stanie przetrzymać podmiot wewnątrz na czas 25 godzin zakładając asymilację materiału. Zaleca się zastosowanie izolatora cieplnego. SCP-PL-758-2 (zeszyt) należy przechowywać razem z dokumentacją obiektu, zleca się umieszczenie w pobliżu zeszytu przedmiotu zdolnego do jego zniszczenia (np. stos suchej słomy i pudełko zapałek) w razie utraty przechowalni należy ten obiekt wykraść/zniszczyć (zależnie od sytuacji zastanej przez szpiega), a SCP-PL-758-1 bezwzględnie unikać.

Opis podmiotu: SCP-PL-758 jest złożonym mechanicznym systemem SI połączonym z systemem zasilania wykorzystującym naturalną oscylację temperatur powiązaną ze zmianą stanu skupienia wody i wiele modułów (każdy nowy moduł należy odnotować w zeszycie SCP-PL-758-2). Moduły oryginalne są wykonane z mosiądzu, miedzi i zwierzęcych ścięgien, natomiast moduły dodane są zbudowane z wielorakich materiałów. SCP-PL-758-2 jest zeszytem zawierającym pierwotnie opisy części oryginalnych podmiotu. Dokładne opisy pozwalają odtworzyć obiekt, a niespecyficzność materiałów ułatwia to zadanie. Poniżej zamieszczone są opisy modułów:

Dodatek 758-A
Typy modułów (mod.);

-Mod. strukturalny: pusta rama o wysokiej wytrzymałości strukturalnej.
-Mod. zachowania energii: przechowuje energię sprężystości na wypadek niedoborów, jest obsługiwany jednym "nerwem" (3 tryby: pobieranie energii, pasywny i oddawanie energii).
-Mod. generatora: składa się ze zbiornika wody (czyste H2O), wykorzystuje skomplikowane mechanizmy (jeszcze nie odtworzone przez ludzi) potęgujące energię wytwarzaną przez chłodniejącą wodę i zmiany w jej objętości.
-Mod. destylatora: zawiera ustabilizowaną miskę z wydzieloną częścią środkową, "ręczną" (z racji skali nieużywalną dla ludzi) śluzę umieszczoną w hermetycznej obudowie modułu.
-Mod. mobilności: jest on niewymiarowy; z jednej ściany wystaje noga: dwustawowa struktura o poziomo ruchomej podstawie. Obsługiwany jest trzema nerwami, każdy odpowiada za ruch jednego łożyska.
-Mod. zbiornika: przechowyje on dowolnego rodzaju płynu.
-Mod. konstrukcyjny: odpowiada on za produkcję dronów, obsługiwany dwoma nerwami (jeden do włączania/wyłączania, drugi do określenia typu drona.
-Mod. ładowania: nakręca sprężyny dronów.
-Mod. huty: rozgrzewany przez gięcie materiału piec topiący w około godzinę półkilogramowy kawał stali, przeznaczony do recyklingowania odpadów i surowców.
-Mod. górniczy: zestaw młotów zdolnych się rozszerzyć na ponad 5m i kruszących skały, co umożliwia dronom ich wydobycie
-Mod. pseudomyślący: składa się z ███████, ███████ oraz śladowych ilości osmu. Niektóre funkcje obsługiwane są przez cząsteczki o odpowiednim do danego zadania kształcie. Najmniejsza używana cząsteczka to obręcze S7. wszystkie nerwy łączą się z tym modułem.

-konstrukcyjne: z grubsza konstruują nowe moduły maszyny.
-serwisowe: udoskonalają pracę dronów konstrukcyjnych i zajmują się polową naprawą dronów i modułów.
-cysterny: posiadają 50ml zbiorniki na płyn połączone z czerpakiem.
-transportery: posiadają chwytaki i silniejsze kończyny zdolne utrzymać 0.5 kilograma ładunku.
-bojowe: tańsza wersja transporterów wywlekająca nienaprawialne drony i niepożądane obiekty do huty, przy czym sama tam wpada.

Identyfikator podmiotu:SCP-PL-_
Klasa podmiotu:Euclid
Specjalne Czynności Przechowawcze:W przypadku niedoboru personelu placówka może poprosić o wykorzystanie obiektu, obiekt wydawany jest przy jednogłośnej zgodzie dr Natalii M. i mgr Julii A. W razie placówek podziemnych od anteny podmiotu należy odprowadzić drut miedziany wychodzący na powierzchnię.
Opis podmiotu:SCP-PL-
_ wyglądem przypomina telefon NOKIA 3310 z dwoma zwojami cienkiego miedzianego drutu po obu bokach obudowy i grubym miedzianym drutem o działaniu anteny. Po uruchomieniu podmiotu i wybraniu aplikacji "Nabór" pojawiają się dwa okna - "organizacja" oraz "ilość i interwały". W pierwszym oknie należy wprowadzić adres obiektu w którym chce się zatrudnić nowe osoby, a w drugim, odzielone "#" ilość osób i interwały w minutach. Żeby bezpiecznie użyć podmiotu zaleca się wydłużenie interwału o pięć minut na każdą osobę w następnej opcji. Po zatwierdzeniu podmiot ewaulujeumiejętności i cechy osób przebywających więcej niż 1km i mniej niż 30km od podmiotu przez wyznaczony interwał, w trakcie tej operacji obserwuje się zwiększone zużycie energii. Po tym interwale anomalnie teleportuje wybrane, odpowiednie osoby przed drzwi placówki podanej w aplikacji, lub - jeśli w placówce takowy się znajduje i aktualnie przebywa w swoim biurze nie prowadząc rozmowy - w okolicę rekrutera. Po zakończeniu aplikacji telefon się wyłącza. Osoby wybrane przez SCP-PL-___ jak dotąd okazały się osobami idealnymi do pracy w fundacji, a ich teleportacji towarzyszy samoutajniający błysk - wykazuje on właściwości podobne do preparatu amnezyjnego klasy C. Osobom obserwującym teleportowaną osobę wydaje się iż "ta osoba przecież została w domu/kurorcie/barze/samochodzie itp.". Podmiot został utworzony w trakcie badań kombinowanych w ramach kolaboracji międzynarodowej. Powyżej wspomniane wydarzenie doprowadziło do obecnego stanu anomalii. Początkowo instancja była w stanie jedynie przetworzyć wpisane dane o potencjalnych pracownikach i podać ocenę w skali od 0 do 1000.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License