Sandbox Olgierda

Opowieść o zebraniu rady O5 które wstrząsnęło całą Fundacją. [Cos tu kiedyś napiszę. :P]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License