Sandbox PanaNaukowca015
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-125

Klasa podmiotu: Bezpieczne Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot znajduje się w sektorze █ w Ośrodku Badawczym numer 29. Obiekt należy chronić przed upadkiem i uszkodzeniami. Dostęp do obiektu mają tylko naukowcy poziomu drugiego bądź wyższego.

pexels-photo-39716.jpeg

SCP-PL-125.

Opis: Obiekt wygląda jak zwykłe, męskie okulary progresywne marki ████████. Okulary były używane przez starszego (już na emeryturze) naukowca z Ośrodka 29. Sam naukowiec wciąż nie wie, jak udało mu się stworzyć podmiot. Jeżeli okulary zostaną założone przez testera zostanie on przeniesiony do innego wymiaru (z dziennika doktora M█████ wymiar wygląda jak ruiny Warszawy).

Po nałożeniu podmiotu na oczy otoczenie zmienia w ruiny Warszawy. Bodźce (wizualne lub dźwiękowe) nakładają się na oba światy (prawdziwy oraz podmiotu), przez co testujący widzi i słyszy to, co dzieje się w wymiarze, ale także odczuwa wszystko z prawdziwego świata. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się, gdyż pomimo odrębnej wizji i dźwięków, korzystający z okularów nadal pozostaje w tym samym miejscu.

Następna osoba, która założy podmiot zostanie przeniesiona do innego miejsca. Lokacje w wymiarze nie ulegają żadnym zmian i wracają do początkowego stanu, przed jakąkolwiek ingerencją ze stron testujących (jeśli ów zaszły).

Należy także zwrócić uwagę na podmiot SCP-PL-125-1. Jest to czarna postać niewiadomego pochodzenia, która posiada łącznie trzy epizody. Każde z wydarzeń spowodowane przez obiekt 125-1 różnią się od siebie, a każda z nich pokazuję inny precedens. Anomalie kończą się wraz z zakończeniem wydarzeń związanych z SCP-PL-125-1, przed ów końcem niemożliwe jest zdjęcie podmiotu 125.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License