Sandbox PermaBanned -Tłumaczenia
bluekey.jpg

SCP-860

Identyfikator podmiotu: SCP-860

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowywacze: SCP-860 musi być przechowane w małym drewnianym pudełku, w krypcie, w Sektorze-██. Sam w sobie obiekt jest bierny i dalsze procedury zabezpieczeń nie są potrzebne.

Opis: SCP-860 to ciemnoniebieski klucz o niepozornym kształcie. W losowych przedziałach czasowych, seria numerów pojawia się na powierzchni klucza, odkryto że numery to koordynaty układu UTM. W czasie zabezpieczenia SCP-860, numery zmieniły się trzykrotnie, dając koordynaty dla ██████ (Niemczech), ██████ (Anglia) i Ośrodek-██.

SCP-860 pasuje do każdych drzwi, które występują w okolicy danych koordynat, i będzie funkcjonować analogicznie do podstawowego klucza dla tego zamka. SCP-860 działa na zamkach od drzwi, jedynie gdy jest do nich przymocowany; obiekt nie będzie działać na żadnym innym typie urządzenia blokady.

Gdy SCP-860 jest gdy jest do nich przyczepione, nie prowadzą do zwykłego miejsca docelowego. Natomiast otwierają się do ścieżki o szerokości 80 cm, otoczonej lasem, wyznaczonej jako SCP-860-1. W każdej obserwacji tego boru zanotowano obecność mgły o kolorze niebieskim.

woods%20night.jpg

SCP-860-1

Gdy jakaś osoba wejdzie do SCP-860-1, drzwi automatycznie się zamkną. Od środka SCP-860-1, drzwi są zamknięte i wydają się być przymocowane do niekończącej się betonowej ściany. Każde próby zniszczenia drzwi od zewnątrz, z personelem wewnątrz SCP-860-1 były nieudane. Próby zniszczenia drzwi od środka SCP-860-1 skutkowały [ZMIENIONO]. Zobacz Dokument 860-III dla dalszych detali.

Szlak w środku SCP-860-1 prowadzi do następnych drzwi przymocowanych do niekończącej się betonowej ściany. Drugie drzwi prowadzą do zwykłego miejsca docelowego drzwi w których SCP-860 było użyte.

Szereg innych anomalii było zgłoszone przez personel prowadzący eksploracje w SCP-860-1.Więcej detali o anomaliach jest umieszczone od Dokumentu 860-I do Dokumentu 860-IV.

Po wydarzenia Eksploracji IV (opisanych w Dokumencie 860-IV), tylko personel poziomu 4 może wykonywać testy na SCP-860.

Incydent 860-██-12: W ██/██/████, ██ dni po Eksploracji IV, SCP-860 zostało znalezione na biurku Dr. ███, obiekt był oddalony o ████ metrów od poprzedniego miejsca pobytu, pudełko zabezpieczające obiekt nie zostało otwarte. Nagranie z kamer o godzinie ██:██ rano pokazuje nagle materializujący się klucz na meblu. Obecnie nie jest znany sposób lub powód przeniesienia się SCP-860. Incydent miał intensywny efekt na Dr. ███. Ocena psychiatryczna jest polecana.

Dodatek: Poniżej są transkrypty Eksploracji I – IV, personel poziomu 2 i powyżej ma dostęp Dokumentów 860-I i II. Tylko personel poziomu 4 i powyżej ma dostęp do Dokumentów 860-III i IV.

Dokument 860-I i II
Dokument 860-III i IV

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License