Sandbox Szpaja
ocena: 0+x

SCP-PL-XXX - ABC


Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Keter

**Specjalne Czynności Przechowawcze: Z racji na rodzaj anomalii, jest ona niemożliwa do przechwycenia. Osoby które były poddane działaniu SCP-PL-XXX, należy przesłuchać, oraz podać preparat amnezyjny klasy B.

Wszystkie wydarzenia związane z SCP-PL-XXX, powinny być natychmiastowo zgłaszane do Dr. Klawińskiego. Sytuacje te, muszą zostać utajnione w jak najszybszym czasie od ich wystąpienia. **

**Opis: SCP-PL-XXX jest opisywany jako wysoka postać przypominająca połączenie człowieka bliżej nie określonej płci oraz kozy domowej, mierząca w przybliżeniu 4 metry wysokości. Anomalia preferuje ofiary w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat, lecz od dnia odkrycia anomalii (██ listopada 20██ roku) zarejestrowano 3 ataki na osoby powyżej wieku 16 lat. SCP-PL-XXX jest istotą drapieżną - nawiązując do wielu obserwacji, głównie żeruje na terenie województwa █████████ oraz ███████ i dotychczas jej działalność zauważono tylko tam. Anomalia ta, atakuje ona swoje ofiary jedynie podczas snu. Powoduje ona wówczas efekt podobny do paraliżu sennego. Gdy ofiara wejdzie w stan paraliżu, pierwsze co ujrzy to postać SCP-PL-XXX wpatrująca się w nią

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License