Sandbox użytkownika Turri
ocena: 0+x

Nazwa: Żywa świątynia

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XYZ

Klasa obiektu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z powodu braku możliwości przeniesienia obiektu, wokoło wybudowano placówkę badawczą zakonspirowaną jako składowisko odpadów chemicznych. Wejścia do placówki musi bronić co najmniej dwóch strażników uzbrojonych w standardowe pistolety Beretta. W związku z Incydentem-XYZ-Alfa postanowiono zwiększyć siły znajdujące się w ośrodku, wejście ma być strzeżone przez 4 agentów uzbrojonych w broń automatyczną. W razie nieautoryzowanej próby dostania się na teren ośrodka należy najpierw powiadomić o braku możliwości wejścia, a następnie, jeśli próba będzie kontynuowana, obezwładnić osobę, przesłuchać i zaaplikować preparat amnezyjny klasy C. Ogień otwierać jedynie w ostateczności. W ośrodku odbywać ma się czynna hodowla bakterii z gatunku Deinococcus Radiodurans, które z powodzeniem mogą zostać użyte w uzupełnianiu uszkodzeń podmiotu, a także należy utrzymywać zapas minimum 50 [l] sprężonego tlenu.Pracownicy powinni posiadać maski przeciwgazowe.

Obiekt musi być osłonięty płytami ołowianymi o szerokości co najmniej 2 [m], a pracownicy powinni posiadać liczniki Geigera ze względu na właściwości podmiotu. Ubytki w płytach należy natychmiastowo wypełnić.

Cały personel, który wraca z wnętrza obiektu należy natychmiast umieścić w skrzydle medycznym na terenie placówki w celu podania tlenu, a także, jeśli jest to konieczne, rozpoczęcie leczenia zatruć gazami występującymi na terenie podmiotu.

Kategorycznie zabrania się wprowadzania na teren podmiotu osób mających jakikolwiek związek z religiami sarkicznymi w związku z Incydentem PL-XYZ-Alfa.

Codziennie jeden [1] nagi i pozbawiony jakichkolwiek przedmiotów członek Kościoła Ewolucji członek personelu klasy D po uprzednim podaniu środka anty-radiacyjnego musi uważnie sprawdzić strukturę podmiotu szukając jakichkolwiek ubytków nieustannie odmawiając tradycyjną modlitwę protosarkicką (jednakże nie może znać jej znaczenia) co uchroni go przed działaniem znajdujących się w środku toksyn. W wypadku zaobserwowania ubytku należy zasklepić go za pomocą hodowanych w ośrodku bakterii, o które trzeba zgłosić się przy wejściu, maź bakteryjna nie może zostać dostarczona w żadnym pojemniku. Ponadto do wnętrza obiektu należy dostarczać minimum pół kilograma [0.5kg] dowolnej materii nieożywionej na dzień.

Opis: SCP-PL-XYZ to świątynia Kościoła Ewolucji1 zbudowana wyłącznie z materii ożywionej. Komórki wchodzące w skład świątyni przypominają bakterie gatunku Deinococcus Radiodurans (jednakże ich metabolizm pozwala na pozyskiwanie energii z promieniowania jonizującego) oraz komórki wydzielające psychotoksyczne gazy (m. in. ditran i 3-Chinuklidynobenzylan). Pomieszczenie ma powierzchnię 104 [m2].

Obiekt znajduje się około 6 [m] pod ziemią na południowy wschód od Jaglińca, ███ [m] od granicy Polsko-Litewskiej, w pobliżu znajdują się porozrzucane spalone szczątki, prawdopodobnie należące do sarcystów. Zainteresowanych tą sprawą badaczy prosi się o zapoznanie z dodatkiem SCP-PL-XYZ-A.

Na środku świątyni znajduje się ołtarz, a na nim mózg desygnowany jako SCP-PL-XYZ-1. Organ posiada właściwość dzięki której rozbija materię nieożywioną doprowadzając do rozpadu jąder atomów i emisji promieniowania, które pobierane jest przez komórki budujące strukturę. Mózg wykazuje swoje właściwości na terenie całej świątyni, lecz najsilniejsze działanie obserwowane jest w promieniu 9 [m] od artefaktu. Nie wydaje się mieć związku z anomalnym działaniem samej świątyni.

Budowa ołtarza różni się od reszty świątyni. Jak wykazały badania zewnętrzna część zbudowana jest z kości z napisem "Dar" w języku litewskim. Zewnętrzna z tkanki nerwowej, która zdaje się rozciągać na resztę świątyni głęboko pod warstwę wierzchnią.

Sama świątynie zdaje się wywierać wpływ na wszystkie osoby w promieniu około 1 [km] powodując, że każdy żywy organizm odczuwa przymus udania się w pobliże świątyni by wejść do niej.

W przypadku braku istot w zasięgu działania obiektu, świątynia zaczyna produkować organizmy przystosowane do zbierania ziemi z okolicy desygnowane jako SCP-PL-XYZ-2. Każdy z nich różni się od siebie, jednakże ich wspólną cechą jest posiadanie swoistego pyska, za pomocą którego wykopują i przenoszą ziemię w pobliże SCP-PL-XYZ-1. Stworzenia nie są agresywne o ile nikt nie przeszkadza im w przenoszeniu materii do świątyni. W takim wypadku zaczynają wyrywać się, mogą także dotkliwie zranić. Agresja występuje też w przypadku prób eliminacji istoty, co nie jest jednak problematyczne, istotę da się zneutralizować za pomocą dowolnej broni konwencjonalnej. Badacz Albert Zięba wysunął teorię wg. której przenoszą też martwe ciała bliżej ołtarza, choć nie zostało to jeszcze zweryfikowane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License