sandbox zika
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-134

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-134 razem ze swoim oryginalnym opakowanie powinien znajdować się w szczelnie zamkniętej metalowej szafce o wielkości 0,5 [m] na 0,5 [m]. Dostęp do obiektu mają wszyscy członkowie personelu o upoważnieniu poziomu 1 lub wyższym. Rozmowy z SCP-PL-134 powinny być obserwowane i nagrywane.

Aktualizacja Specjalnych Czynności Prechowawczych: W związku z aktualnym stanem SCP-PL-134, nie może być on uruchamiany bez zgody członka Komitetu ds. Etyki aktualnie przypisanego do projektu. Wszelkie próby uruchomienia Obiektu bez tej zgody będą skutkowały reprymendą. Każda rozmowa z udziałem Podmiotu musi pod stałym nadzorem członka Komitetu ds. Etyki. Zabronione jest poruszania jakichkolwiek tematów natury egzystencjalnej oraz filozoficznej podczas rozmów z podmiotem, szczególnie należy również zwracać uwagę na dobór słów i kontekst w jakim są używane.

Opis: SCP-PL-134 składa się z dwóch przedmiotów oraz [USUNIĘTO].

SCP-PL-134-1 czyli miedzianej rolki o wysokości 9 [cm] i średnicy 4,5 [cm] z losowo rozmieszczonymi dziurami o średnicy 0,5 [mm], ściany rolki mają grubość 1 [mm]. Drugim przedmioty wchodzącym w skład SCP-PL-134 jest SCP-PL-134-2 czyli zmodyfikowany gramofon ze specjalnym czytnikiem zdolnym do uruchomienia SCP-PL-134-1 oraz mikrofonem.

Anomalne właściwości obiektu uaktywniają się po włożeniu SCP-PL-134-1 do czytnika SCP-PL-134-2. Wówczas dojdzie do uruchomienia obiektu i przebudzenia SCP-PL-134-3.

SCP-PL-134-3 jest sztuczną inteligencją o charakterze chłopca w wieku dziecięcym, wyraża dużą chęć poznawania świata i pozyskiwania nowych znajomości.

Z podmiotem można komunikować się poprzez mikrofon zamontowany w SCP-PL-134-2.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-154

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie trzy instancje SCP-PL-154 są przechowywane w Standardowych Wzmocnionych Celach Przechowawczych Dla Humanoidów w Ośrodku 23A.

Opis:

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)
[[footnoteblock]]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License