sandboxjaho1
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-165

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Wszystkie nośniki zawierające SCP-PL-165 są obecnie przechowywane w magazynie zbiorczym obiektów bezpiecznych i Euclid nr:██. Wszystkie urządzenia elektroniczne które weszły w kontakt z SCP-PL-165 nie mogą nigdy zostać ponownie użyte bez nadzoru, jeżeli nie są wymagane do celów eksperymentalnych powinny zostać zniszczone natychmiast po zakończeniu eksperymentu. Obecnie SCP-PL-165 przechowywany jest na trzech nośnikach, jeden z nich znajduje się w komputerze stacjonarnym, zawiera rozwiniętą formę SCP-PL-165. Pozostałe dwa nośniki są zabezpieczone razem z komputerem i zawierają najwcześniejszą formę SCP-PL-165 jaką udało się pozyskać fundacji. Dostęp do SCP-PL-165 wymaga pisemnej zgody od dr████.

Opis:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License