Savynn
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-175

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot nie jest niebezpieczny, ale może mieć zły wpływ na używającego. Zaleca się przechowywanie z dala od oczu postronnych.

Opis: SCP-PL-175 to walkman o wymiarach 7,2 × 12,4 × 1,9 cm z roku 1995. Do podmiotu została także dołączona kaseta (SCP-PL-175-1), na której znajduje się łącznie dwanaście (12) utworów, po 6 z każdej strony. Na SCP-PL-175-1 jest napisany markerem tytuł płyty - "Best of Grunge".

Po umieszczeniu kasety w walkmanie, podmiot odtwarza utwory w losowej kolejności, a więc za każdym razem inną kombinację. SCP-PL-175 zdaje się przyspieszać czas słuchającego. Testerzy informowali, że przesłuchali zaledwie jeden utwór, który trwał 3 minuty, a ich zegarki wskazywały, że minęło 45 minut.

Średni czas utworu na SCP-175-1 to około trzy (3) minuty. Gdy tester stwierdzał, że utwór się skończył, mijało około czterdzieści pięć (45) minut od uruchomienia SCP-175.

UWAGI: każde odchylenie od średniego czasu utworu, oznacza proporcjonalne dwukrotne odchylenie od czasu przyspieszenia (sprawdź Manifestację BG1).

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License