SCP-PL-112

Identyfikator podmiotu:SCP-PL-112

Klasa Podmiotu:Euclid

Specjalne czynności przechowawcze :SCP-PL-112 jest przechowywany w pomieszczeniu 5mx5m bez tlenu.Obiekt jest monitorowany 24/7 w tygodniu. Każda osoba próbująca wynieść obiekt zostanie zabita w ciągu 10 min.

Opis:Kiedy do SCP-PL-112 dostanie się tlen , wtedy obiekt będzie się rozszerzał dopóki nie zostania wolna przestrzeń na świecie lub lub zabraknie mu tlenu.

Odkrycie obiektu:SCP-PL-112 został odkryty 22.03.20██r. o godz. 24.00. Obiekt został zauważony na uniformie jednego z pracowników z kartą dostępu 3.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License