SCP-173 Test log

Wstęp: Wszystkie te eksperymenty zostały zatwierdzone przez radę O5 do odczytu tylko przez pracowników fundacji z upoważnieniem poziomu 2. lub wyższego, jeśli nie posiadasz danego upoważnienia preparat amnezyjny klasy B zostanie zaaplikowany.

Zostałeś ostrzeżony

Eks-001
Podmiot SCP-096

Przebieg:
Trzech agentów zostało poleconych by zrobić zdjęcia twarzy SCP-096 starając się nie patrzeć na wyświetlacz aparatu. Gdy zostało to ukończone polecono dwóm pracownikom klasy D wejście do komory przechowawczej SCP-173 i pokazanie zdjęć SCP-173 tam gdzie najwyraźniej mam oczy i w innych miejscach gdzie one mogły się znajdować. Po 5 minutach gdy zostało zgłoszone popadnięcie SCP-096 w stan męki emocjonalnej polecono klasie D opuszczenie pomieszczenia cały czas patrząc się na SCP-173. Po 15 minutach zgłoszono wydostanie się SCP-096 z pomieszczenia, otworzono wtedy drzwi do pomieszczenia w którym znajdował sie SCP-173 gdy tylko SCP-096 wbiegł do pomieszczenia od razu zamknięto drzwi. Przez 25 godzin dało się słyszeć z pomieszczenia głośne jęki i skrobanie kamienia. Po tym czasie otworzono komorę,zastano tam siedzącego w rogu SCP-096 z wyraźnymi śladami krwi w okolicach szyi, stojącego nad nim SCP-173 z zadrapaniami w okolicy brzucha i śladami krwi na rękach.

Wniosek: SCP-096 jest za słaby by wyrządzić SCP-173 jakiekolwiek szkody, SCP-173 ma oczy umiejscowione na jego twarzy, przez które widzi swoją ofiare, więc najprawdopodobniej wybiera je za pomocą wzroku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License