SCP-PL-1845

uwaga!

obiekt jest objęty klauzurą

ŚCIŚLE TAJNE

osoby próbujące uzyskać nieautoryzowany dostęp zostaną wyśledzone i pociągnięte do odpowiedzialności!
ocena: 0+x

inne testy w dokumęcie Lista testów SCP-PL-1845

« SCP-PL-1844 | SCP-PL-1845 | SCP-PL-1846 »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License