Sandbox Ksakabel

Identyfikator podmiotu: SCP-1984
Klasa: Euclid
Opis:
SCP-1984 jest małym, komputerem typowo wyglądającym jak na lata osiemdziesiąte. Obiekt po samym wyglądzie nie wykazuje anomalii.

Po włączeniu SCP-1984 widzimy interfejs podobny do tych z najnowszych komputerów, jest również widoczny folder z każdą istniejącą grą komputerową.

5 minut po rozpoczęciu interakcji z SCP-1984 zauważalne jest nagłe mocne uzależnienie, osoba testująca nie będzie chciała odejść od obiektu.
W 15 minucie zauważalne jest jeszcze większe uzależnienie oraz kaszel krwią. Na tym poziomie personel klasy D będzie tak zajęty podmiotem, że będzie można go tylko zabić.
Pół godziny później dochodzi do zadławienia, oraz najczęściej, śmierci osoby testującej.
Dożycie 45 minut jest rzadkie, lecz kończy się zawałem.

Specjalne czynności przechowawcze:
Obiekt należy zamknąć w pokoju 3x3 metry, pod nadzorem technika. SCP-1984 należy odłączyć od elektryczności co 12 godzin aby uniknąć przegrzania.
Procedury specjalne
W razie użycia SCP-1984 przez więcej niż jedną osobę personelu klasy D, procedura 19-84 zostanie wdrożona, polegająca na zniszczeniu lub/i przeniesieniu SCP-1984 do innej placówki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License