SCP-PL-201

Identyfikator podmiotu:SCP-PL-201

Klasa podmiotu:Keter

Specjalne czynności przechowawcze:

Obiekt jest przetrzymywany w tytanowym pomieszczeniu (kwas SCP-PL-201 przeżera się przez większość znanych pierwiastków) o szerokości 32 metrów, wysokości 25 metrów i długości 50 metrów, drzwi do pomieszczenia składowego nie mogą mieć mniej niż 60mm(milimetrów), w rogach, na środku podłogi i sufitu rozmieszczone są wyrzutnie ciekłego azotu, które w razie próby ucieczki, zostają aktywowane, same pomieszczenie znajduje się w ośrodku ██████ w sektorze ████ .Pomieszczenie musi być co tygodniowo sprawdzane pod kątem uszkodzeń.Jakiekolwiek uszkodzenia zgłaszać niezwłocznie do Dr. ███████ █████████

Drzwi do pomieszczenia ma pilnować 6 strażników z paralizatorami o napięciu 152V (Voltów)
i o natężeniu 243A (Amperów)
8 strażników z karabinkami M4 i paralizatorami o napięciu 245V (Voltów) i o natężeniu 298A (Amperów) 8 12 strażników w pancerzach wspomaganych PA-045, uzbrojonych w przenośne emitery fal elektromagnetycznych o zmiennej częstotliwości H&S v.0.56. paralizatory o napięciu 453V(Voltów) i o natężeniu 545A(Amperów)i karabiny M4,
jeden strażnik MUSI być ekwipowany w podwójny miotacz ognia FG-52-P.A. montowany na nadgarstkach.

Eksperymenty mogą być wykonywane za zgodą naukowca przydzielonego do obiektu, który posiada przynajmniej 5 poziom uprawnień.
Jakiekolwiek eksperymenty na obiekcie muszą być wykonywane przez przynajmniej trzech (3) naukowców posiadających przynajmniej 4 poziom uprawnień.

Opis:Obiekt jest nieznanym organizmem o wysokości 1.52 metrów 2.48 metrów.
Obiekt został pozyskany ██████ ██ 22/08/1989 roku.

Wygląd obiektu 22/08/1990 roku

Obiekt ma 1.52m(metry) wzrostu, posiada 1 parę oczu, 2 kończyny górne i 2 kończyny dolne, obiekt posiada karapaks o grubości 16mm (milimetrów) na wszystkich kończynach, na tułowiu grubość karapaksu wynosi 19mm (milimetrów). Obiekt waży 153kg (kilogramy). Obiekt jest wszystkożerny mięsożerny.
Obiekt może pluć kwasem nieznanego składu na 4 m(metry) 6 m(metrów). Kwas obiektu przeżera się przez wszystkie pierwiastki oprócz tytanu, wanadu, krzemu, ołowiu i uranu,
wszelcy ochroniarze pilnujący obiektu muszą być wyposażeni w pancerz wspomagany model PA-034 lub nowszy, którego pancerz wykonany jest z 25mm (milimetrów) 35mm (milimetrów) tytanu, karabinek M4 i/lub paralizator. Jeden strażnik musi być uzbrojony w miotacz ognia FG-52-P.A.

Wygląd obiektu 22/08/1992 roku

Obiekt zmutował dwie (2) dodatkowe kończyny górne, posiadające pojedyncze szpony o długości 0.54m(metrów) , kończyny posiadają także karapaks o grubości 17mm(milimetrów).
Wzrost obiektu wynosi 1.72m(metrów). Karapaks na tułowiu obiektu pogrubił się o 8mm(milimetrów), grubość karapaksu wynosi teraz 27mm(milimetrów), karapaks znajdujący się na kończynach dolnych pogrubił się o 11mm(milimetrów), na kończynach górnych pogrubił się o 7mm(milimetrów). Obiekt waży 176kg (kilogramów).

Wygląd obiektu 22/08/1995 roku

Obiekt zmutował dwie (2) żuwaczki podobne do tych, które posiadają owady.
Wzrost obiektu zwiększył się do 1.84m(metrów), obiekt waży 219kg(kilogramów). Długość szponów obiektu zwiększyła się do 76cm(centymetrów). W różnych miejscach ciała obiektu występują zielone wypustki wypełnione kwasem, ich przeznaczenie to prawdopodobnie przechowywanie kwasu.
Obiekt zmutował kolejną 1 parę oczu, które są mniejsze od poprzednich.

Wygląd obiektu 22/08/1998 roku

Obiekt zmutował kolejną parę oczu, większych od poprzednich, wzrost obiektu wynosi 1.96m(metrów), obiekt waży 247kg(kilogramów), obiekt wykształca ostre wypustki na różnych miejscach ciała, które pełnią najprawdopodobniej funkcję obronną.
Grubość karapaksu wynosi 35mm(milimetrów) w najgrubszym miejscu tułowia, karapaks na kończynach nie zmienił swojej grubości, lecz pokrywa większą powierzchnie kończyn.
Wygląd obiektu 04/02/2000 roku

Obiekt zamienił się w „poczwarkę”. Obiekt nie reaguje na jakiekolwiek bodźce.

Wygląd obiektu 17/05/2000 roku

Obiekt przepoczwarzył się, wykształcił kolce zamiast ostrych wypustek w różnych miejscach ciała, głównie na tyle głowy, jego rozmiar zwiększył się z 1.96m (metrów), do 2.12m(metrów), obiekt waży 257kg(kilogramy)i jest bardziej agresywny.

Wygląd obiektu 28/02/2001 roku

Obiekt wydziela żrący gaz, który uszkadza ściany pomieszczenia, sam obiekt jest wrażliwy na gaz w niewielkim stopniu, obiekt zmienił kolor z brązowo-czerwonego na czarno-czerwony.Obiekt wykształca „kieszenie” wypełnione kwasem, „głownia” obiektu i głowa powiększa się,
obiekt wykształca kolejne dwie (2) żuwaczki.

Dodatki

Obiekt nie przypomina jakiegokolwiek organizmu ziemskiego.Co do pochodzenia obiektu istnieją dwie teorie:1- obiekt mógł służyć jako broń biologiczna co tłumaczy lokację w której znaleziono obiekt ████████ i ████ które znaleziono na miejscu „████████” tuż przy [USUNIĘTO] ███████ ██████ w stanie ███████, z licznymi innymi obiektami, których analiza wykazała 87% dopasowanie genotypu do instancji SCP-███.2-obiekt mógł być nieudaną próbą stworzenia
Testy


Test #1

[UTAJNIONE]

Test #2

Data:03/05/1992

Testujący: Dr. ████ ███████,Dr. ██████ █████ i Dr. █████ ████████.

Cel:Sprawdzenie reakcji podmiotu na istoty żywe.

Przebieg testu:Do pomieszczenia zostaje wprowadzony członek klasy D ██████ ██████,
obiekt natychmiast po zauważeniu członka klasy D atakuje, zabijając go i żywiąc się jego zwłokami.

Obserwacje:Obiekt jest niezwykle agresywny i niebezpieczny.

Test #3

Data:18/04/1993

Testujący: Dr. ████ ███████,Dr. ██████ █████ i Dr. █████ ███.

Cel:Zbadanie mutacji obiektu.

Przebieg testu:Do komory zostaje wpompowany gaz usypiający klasy B, 13 minut po wpompowaniu gazu do komory, obiekt zasypia i zostaje przeniesiony do laboratorium, gdzie przeprowadzane są na nim badania.

Obserwacje:[UTAJNIONE].

Test #4

Data:08/02/1995

Testujący:Dr. ██████ ████,Dr. ███ █████ i Dr. ████ ███.

Cel:Zbadanie reakcji podmiotu na fale elektromagnetyczne.

Przebieg testu:Do komory obiektu zostaje wpompowany gaz usypiający klasy A, 24 minuty po wprowadzeniu gazu do komory obiekt zasypia, do komory zostaje wprowadzony emiter fal elektromagnetycznych, który zostaje skierowany w kierunku obiektu, obiekt wybudza się po 34 minutach, po czym emiter zostaje włączony. Obiekt wpada w szał, próbuje wyważyć drzwi, a następnie niszczy emiter. Po 12 minutach obiekt wybudza się z szału.

Obserwacje:Obiekt jest wrażliwy na fale elektromagnetyczne.

Test #5

Data:27/05/1998

Testujący:Dr.█████ ██████, Dr.███████ █████ i Dr. █████ ██████ ████.

Cel:Badanie, czy można kontrolować obiekt za pomocą fal elektromagnetycznych.

Przebieg testu:Do komory obiektu zostaje wpompowany gaz usypiający klasy A, 21minuty po wprowadzeniu gazu do komory obiekt zasypia, do komory zostaje wprowadzony emiter fal elektromagnetycznych, który zostaje skierowany w kierunku obiektu, obiekt wybudza się po 26minutach, po czym emiter zaczyna emitować fale elektromagnetyczne o innej częstotliwości niż w ostatnim teście.Obiekt najpierw próbuje zniszczyć emiter, po 16 sekundach obiekt staje się spokojny. Po 11 minutach obiekt zasypia.

Obserwacje:Obiekt można kontrolować za pomocą fal elektromagnetycznych o różnej częstotliwości.

Skutki:Zamienienie paralizatorów na przenośne emitery fal elektromagnetycznych o zmiennej częstotliwości H&S v.0.56.

Test #6

Data:24/06/2000

Testujący:Dr. █████████ ████████, Dr.████ ████ █████████, Dr. ███████ ████ ██████ i Agent ██████ ██████.

Cel:Zbadanie nowych mutacji obiektu, wywnioskowanie dlaczego emitery fal elektromagnetycznych nie mają wpływu na obiekt.

Przebieg:Do komory obiektu zostaje wpompowany gaz usypiający klasy B, 53minuty po wprowadzeniu gazu do komory obiekt zasypia, obiekt zostaje przeniesiony do laboratorium.

Obserwacje:Po przepoczwarzeniu, obiekt nie jest wrażliwy na fale elektromagnetyczne, obiekt dostosowuje się bardzo szybko do środowiska, w jakim żyje.

Skutki:Wymienienie emiterów na paralizatory o napięciu 453V(Voltów) i o natężeniu 545A(Amperów)i karabiny M4, ilość strażników zostaje podniesiona z 8 do 12, zmiana klasy gazu usypiającego stosowanego na obiekcie z A/B na C


05/9/1996 rok

Po próbie ucieczki obiektu drzwi zostają wymienione na grubsze.

14/9/1996

W pomieszczeniu zostają zamontowane wyrzutnie ciekłego azotu.

24/06/2000

Drzwi pomieszczenia zostają wymienione na grubsze o 30mm(milimetrów),które rażą prądem elektrycznym cokolwiek wejdzie z nimi w kontakt fizyczny, system wyrzutni ciekłego azotu zostaje wymieniony na nowszy, dwie (2) wieżyczki automatyczne zostają zamontowane na zewnątrz pomieszczenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License