SCP-2190
rating: 0+x

Identyfikator podmiotu:** SCP-PL-2190

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2190 Mu

Opis: (opis podmiotu)

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

(poniższy moduł musi znajdować się na samym dole strony)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License