SCP-2998

OSTRZEŻENIE DZIAŁU MATERIAŁÓW I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W obrębie tego dokumentu odnotowano istnienie niebezpiecznych ciągów informacyjnych, których nie można usunąć w żaden, dostępny sposób. Każda użytkownik próbujący uzyskać dostęp do zawartości dokumentacji tego obiektu, zmuszony jest do przejrzenia wielu nieprawdziwych i mylnych iteracji tego dokumentu. Prosimy ignorować te wersje dokumentu, aż do pojawienia się informacji o wygenerowaniu prawidłowej wersji. Za wszelkie niedogodności, uprzejmie przepraszami.

— Maria Jones, Dyrektor działu

Obiekt #: SCP-2998

Klasa: Bezpieczny

Specjalne Procedury Przechowawcze: Fundacja zdołała zmodyfikować charakterystykę fal radiowych na danej częstotliwości oraz standardy produkcji urządzeń radiowych na całym świecie, tak, aby niemożliwym było skonstruowanie urządzenia zdolnego do przechwycenia sygnału SCP-2998. Wszystkie media - radio, internet oraz komunikacja listowa są monitorowane pod kątem wystąpienia obrazów lub opisów mogących dotyczyć SCP-2998. Częstotliwość SCP-2998 jest regularnie sprawdzana pod kątem zmian zachodzących w nadawanej treści. Wszystkie pozaziemskie obiekty wytworzone przez człowieka - statki kosmiczne, sondy mają zostać potajemnie zmodyfikowane poprzez instalacje aparatury umożliwiającej monitorowanie obecności SCP-2998 poza obrębem naszej planety. Badania nad ustaleniem źródła SCP-2998 i znaczenia jego zawartości prowadzone są z priorytetem Klasy 6.

Opis: SCP-2998 to fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości 2485 MHz. Źródło, z którego się rozchodzi, ani jego moc nie są znane. Sygnał obecny jest w obrębie całego układu słonecznego i w każdym jego miejscu odbierany jest w ten sam sposób. Pierwotnie uważany był za zjawisko anomalne, lecz nieszkodliwe, będące tzw. białym szumem na danej częstotliwości, jednakże drobne niezgodności w jego charakterystyce sugerowały, że zawiera w sobie jakieś informacje. Zdołano wydobyć się dekodując sygnał w roku 2011.

Odkryto, że sygnał jest cyfrową transmisją audiowizualną z monofoniczną ścieżką dźwiękową. Ścieżka wideo ukazuje humanoidalną postać nieznanego pochodzenia unoszącą się w ciemnym pomieszczeniu. Kontekst dla ukazanej sytuacji nie jest znany, lecz wnioskując z ruchów ciała oraz generowanych dźwięków o wysokiej częstotliwości, można stwierdzić, że istota jest w ogromnej rozpaczy. Jest to jedyny byt kiedykolwiek widziany w tej transmisji. Nie stwierdzono również obecności jakiegokolwiek innego źródła strumienia. Na podstawie innych cech dopuszcza się stwierdzenia, że postać znajduje się pod wpływem pewnego niewytłumaczalnego zjawisko telekinetycznego. Jej ruchy sprawiają wrażenie, jakby była ona popychana lub poruszana przez zewnętrzną siłę. W tle widać obiekty, których umiejscowienie wskazuje na obecność pola grawitacyjnego, lecz postać unosi się w przestrzeni, jakby była podtrzymywana w tej pozycji przez nieznaną siłę.

Addendum 2998-A: Podejrzewa się, że SCP-2998 zawiera również inne informacje, które wciąż nie zostały rozkodowane. Niektóre zestawy danych, obecnie wyglądające na zwykły szum i zakłócenia, mogą przyjmować tę formę pod wpływem technik jakimi posługuje się Fundacja przy interpretowaniu sygnału. Wielu naukowców pracujących nad SCP-2998 twierdzi, że złożoność systemu kodowania sygnału i sposobu jego emitowania nie dopuszcza takiej możliwości. Obecnie rozważane są teorie dotyczące trójwymiarowego, stereoskopowego systemu danych, będących rodzajem [ZMIENIONO] aktywności nerwowej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License