SCP - 3069

Identyfikator Podmiotu: SCP-3069


Nazwa Podmiotu: Patryk


Specjalne Czynności Przechowywacze: BRAK

Spis treści

Dodatek: SCP-3069-1: Podmiot jest zbyt gruby aby zabezpieczyć go w jakiekolwiek placówce
przechowawczej gdyż nie jest możliwe wcisnąć go przez jakąkolwiek bramę lub też wejście.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License